Tegoroczną maturę zdało aż 86 procent absolwentów
Jak podaje pap.pl, we wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna podała informacje, że w roku 2018 świadectwo dojrzałości uzyskało 86 procent absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. W danych zostały uwzględnione wyniki z egzaminów w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 90 procent przystępujących do egzaminów, a spośród absolwentów techników – 79 procent.

Według danych zaprezentowanych przez CKE, egzamin pisemny z języka polskiego zdało 98 procent tegorocznych maturzystów (w liceach – 98 procent, w technikach – 97 procent), z matematyki – 88 procent (w liceach 91 procent, a w technikach – 82 procent), a z najbardziej popularnego języka obcego, czyli angielskiego – 96 procent (w liceach 97 procent, a w technikach – 95 procent).

Maturę z języka francuskiego zdało 99 procent, z hiszpańskiego – 97 procent, z niemieckiego – 95 procent, z rosyjskiego – 94 procent, z kolei z języka włoskiego – 99 procent (w liceach – 99 procent, w technikach aż – 100 procent!).

Egzaminy z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego zdało 100 proc. przystępujących do nich!

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych na początku lipca, czyli danych obejmujących jedynie sesję majową, wynikało, że świadectwo dojrzałości uzyskało 79,7 procent tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 14,8 procent przystępujących do egzaminu, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki w sierpniu.

Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, mogą poprawiać egzaminy dopiero za rok.

W 2017 roku w lipcu CKE podała, że maturę zdało 78,5 proc. maturzystów. Prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu miało wówczas 15 proc. Ostatecznie świadectwa maturalne otrzymało zaś 84,5 proc. abiturientów.

Aby zdać egzamin dojrzałości, należy uzyskać wynik co najmniej 30 procent punktów z przedmiotów obowiązkowych (polski, matematyka, język obcy). W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Jak podała CKE, „do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w maju i czerwcu 2018 roku przystąpiło 248,8 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczni absolwenci – 31,5 tys. osób – stanowili 70 proc. wszystkich zdających w sesji poprawkowej; pozostałe osoby to abiturienci z ubiegłych lat”.

Tegoroczni absolwenci są drugim rocznikiem, który może odwołać się od uzyskanego wyniku matury. Wynik kwestionowany przez maturzystę jest weryfikowany w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jeżeli maturzysta nadal go kwestionuje, ma prawo odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

źródło: pap.pl
Komentarze

Kraj

Świat