Jak podaje polskieradio.pl, najnowsze doniesienia mówią o przygotowaniu przeciwko Polsce pozwu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego autorem ma być wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

 

Ostateczna decyzja w tej kwestii ma zostać podjęta przez unijnych komisarzy w środę. Takie są nieoficjalne ustalenia Beaty Płomeckiej, będącej korespondentką Polskiego Radia w Brukseli. Dowiedzieć się ona miała, że temat Polski wybrzmiał przy okazji poniedziałkowych rozmów szefów gabinetów unijnych komisarzy przygotowujących się do posiedzenia zaplanowanego na środę.

 

Jak przekazała Beata Płomecka, właśnie na dzisiejszym spotkaniu pojawiła się informacja, że wiceszef Komisji Europejskiej wyjdzie z propozycją skierowania pozwu do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, przeciwko rządowi w Warszawie.

 

Sprawa dotyczy zmian w Sądzie Najwyższym, których przeprowadzenia podjęły się polskie władze w ramach reformy naszego sądownictwa.

 

We wtorek natomiast, Timmermans uczestniczyć ma w posiedzeniu unijnej narady ministerialnej. W jej trakcie dojść ma do drugiego wysłuchania strony polskiej. O jego przebiegu, wiceszef KE ma poinformować w środę komisarzy.

 

 

Źródło: polskieradio.pl

 

Komisja Europejska zdecydowała się na krok, który rozważała już od dłuższego czasu, a w Polsce trwała dyskusja czy unijne władze posuną się do tego. KE chce uruchomić art. 7 traktatu unijnego i wykluczyć Polskę z Rady Europejskiej.

 

Dzisiejsza decyzja jest odpowiedzią na realizowaną w Polsce reformę sądownictwa. Po przeanalizowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym oraz Krajowej Radzie Sądownictwa, Komisja Europejska decyduje sie na uruchomienie procedurę, zgodnie z którą na wniosek 1/3 państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub właśnie Komisji Europejskiej, Rada Europy może stwierdzić, że w danym państwie członkowskiem istnieje wyraźne i poważne naruszenie „unijnych wartości”. Decyzję taką podejmują kraje większością czterech piątych.

 

Nie jest to oczywiście równoznaczne z sankcjami wobec Polski, jednak jest to kolejny krok w tą stronę. Nałożenie sankcji wymagałoby jednomyślności i poparcia 22 państw członkowskich, Węgry zapowiedziały już jednak, że wniosek zawetują.

 

Zdaniem Fransa Timmermansa, wiceszefa KE, który zgłosił wniosek o uruchomienie art. 7 traktatu unijnego, argumentuje podjętą dzisiaj decyzję… dobrem Polaków.

 

– Robimy to dla Polski, dla polskich obywateli – stwierdził Timmermans.