Poseł do Bundestagu Stehpan Brander reprezentujący Alternative fur Deutschland (AfD) złożył interpelacje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w celu uzyskania informacji o liczbie przestępstw seksualnych na dworcach i w pociągach popełnianych przez cudzoziemców.

 

Takowe statystki niemiecka policja prowadzi od 11 lat.  Dane są przerażające. Liczba przestępstw seksualnych na dworach i w pociągach wzrosła z 106 w roku 2007 do 632 w roku 2017.  Odsetek podejrzanych o przestępstwa imigrantów posiadający obce obywatelstwo wzrósł w tym okresie z 30,2 % do 57,3%.

 

„Zbiegiem okoliczności” jest skokowy przyrost przestępstw seksualnych w latach 2015-2017, co pokrywa się z czasem, gdy zaczęto przyjmować ogromne liczby imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. W 2015 roku odnotowano 219 przestępstw, a w roku 2017 już 632, co jest przyrostem o około 200% w ciągu dwóch lat.

Według Brandnera „dzisiaj meldunki o gwałtach i molestowaniach seksualnych są niestety codziennością w Niemczech ukształtowanych przez kanclerz Angelę Merkel. Odpowiedzialny jest przeważnie ‚jakiś’ mężczyzna. Brakuje też dokładnego opisu sprawcy“