W dniu dzisiejszym mija 80 lat od śmierci Romana Dmowskiego. Był on wielkim mężem stanu, przywódcą obozu narodowego, znakomitym dyplomatą, politykiem, wychowawcą polskich narodowców oraz jedną z tych osób, które odegrały szczególną rolę przy odzyskiwaniu dla Polski niepodległości.

 

Ideolog polskiej myśli narodowej urodził się 9 sierpnia 1864 r. w miejscowości Kamionek nieopodal Warszawy. Skupiał wokół siebie przedstawicieli Narodowej Demokracji, a także Stronnictwa Polityki Realnej. Po wybuchu I wojny światowej, Roman Dmowski wszedł do Warszawskiego Komitetu Narodowego Polskiego, który utworzony został 25 listopada 1914 roku.

 

Dnia 15 sierpnia 1917 r. stanął on na czele zawiązanego w Lozannie Komitetu Narodowego Polskiego, który tworzyli w głównej mierze politycy endeccy. W 1919 r. natomiast, Roman Dmowski wspólnie z Ignacym Paderewskim reprezentowali stronę polską na konferencji pokojowej w Paryżu. 28 czerwca 1919 r., podpisali oni w imieniu Polski Traktat Wersalski. Dmowski zasłynął swoimi umiejętnościami dyplomatycznymi oraz znajomością języków, kiedy objaśniał dlaczego sprawa polska jest tak ważna.

 

Roman Dmowski pełnił mandat posła na Sejm w latach 1919-1922. W 1920 r. wszedł w skład Rady Obrony Państwa podczas wojny polsko-bolszewickiej. Pełnił on również obowiązki ministra spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa, a stało się to w 1923 roku.

 

Po przeprowadzonym przez marszałka Józefa Piłsudskiego zamachu majowym, Roman Dmowski zorganizował Obóz Wielkiej Polski, będący strukturą pozaparlamentarną, ale opozycyjną wobec ówczesnych władz rządowych. Był on autorem jej deklaracji ideowej, w której napisał m.in. o konieczności kształtowania dyscypliny społecznej oraz obyczajowej, solidarności narodowej, a także potrzebie utrzymania ścisłego związku pomiędzy państwem, a Kościołem, jako wychowawcą moralnym narodu. Już na początku lat 30-tych Obóz Wielkiej Polski można było określić mianem organizacji masowej. Została ona jednak rozwiązana decyzją rządzących w 1933 roku.

 

Przywódca polskich narodowców zmarł 2 stycznia 1939 roku w Drozdowie koło Łomży. W uroczystościach pogrzebowych tego wielkiego polityka i ideologa udział wziąć mogło nawet około stu tysięcy ludzi.

 

Dziś hołd Romanowi Dmowskiemu składa wiele Polek i Polaków. Dokonują tego nie tylko spadkobiercy jego idei, jak przedstawiciele stowarzyszenia „Endecja”, którzy zadbali o wojskową wartę przy grobie, ale również prezydent Andrzej Duda.

 

– W związku z przypadającą dziś 80. rocznicą śmierci Romana Dmowskiego, jednego z Ojców naszej niepodległości, na jego grobie zostały złożone kwiaty w imieniu Prezydenta RP – przekazano za pośrednictwem strony internetowej prezydenta.

 

 

Źródło: Twitter/@prezydentpl ; polskieradio.pl

 

 

Festiwal Kultury Polskiej 30/100 to obchody związane ze stuleciem odzyskania niepodległości Polski i 30. rocznicą utworzenia Instytutu Polskiego w Moskwie. Festiwal odbywa się w grudniu w stolicy Rosji i zaplanowano na nim 30 wydarzeń literackich, teatralnych, muzycznych i filmowych.

 

Program literacki i teatralny festiwalu rozpoczął się już w miniony weekend. Na prestiżowych, międzynarodowych targach książki Non/Fiction przedstawiono rosyjskie przekłady polskiej literatury współczesnej, m.in. wybranej twórczości Zbigniewa Herberta. Kontynuacją prezentacji jest poniedziałkowe seminarium poświęcone jego dziełom w Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Moskwie. Udział w spotkaniu biorą m.in.: autor biografii poety Andrzej Franaszek, badacz twórczości Herberta – Józef Ruszar oraz autor rosyjskich przekładów jego poezji – Anatolij Rojtman.

 

We wtorek zaś, w moskiewskim Muzeum Historii Gułagu odbył się wieczór wspomnieniowy o Józefie Czapskim, współtwórcy „Kultury” paryskiej, malarzu i publicyście, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej i więźniu łagrów.
O jego biografii i twórczości opowiedzą Andrzej Franaszek i główny redaktor czasopisma „Nowaja Polsza” Piotr Mitzner, a także poetka i tłumaczka Anastasija Wiekszyna.

 

Na 9 grudnia zaplanowano czytanie hip-hopowego poematu Doroty Masłowskiej „Inni ludzie” z udziałem autorki i reżysera Wojtka Urbańskiego. Jej utwór Masłowskiej będzie można usłyszeć na scenie Nowa Przestrzeń Teatru Nacji i będzie częścią festiwalu teatralnego NET (New European Theatre).

 

Inne wydarzenia teatralne to m.in. prezentacja rosyjskiego przekładu książki Dariusza Kosińskiego „Teatra polskie. Historie”, a także spektakle – po raz pierwszy w Moskwie – sztuki Iwana Wyrypajewa „Irańska Konferencja”. Na program filmowy festiwalu składają się pokazy filmów Andrzeja Wajdy i Tadeusza Konwickiego, które ukażą się w sali kinowej Instytutu Historii Sztuki w Moskwie.

 

Inne zbliżające się atrakcje to dwukrotny występ zespołu Capella Cracoviensis, występ organisty Marka Stefańskiego, a także koncert pianisty Piotra Anderszewskiego. Odbędzie się także międzynarodowa konferencja o Adamie Mickiewiczu z udziałem naukowców z Rosji i Polski i wiele, wiele innych.

 

Źródło: deon.pl
Fot.: Degtyaryov Andrey / Shutterstock
EM

 

 

Konkurs wiedzy patriotycznej o Romanie Dmowskim odbywa się już po raz siódmy. Organizatorzy ogłosili temat, termin i nagrody tegorocznej edycji. Co ciekawe, zmieniła się jego formuła i swoim zasięgiem obejmuje teraz całą Polskę. Zobacz kto i jak może wziąć w nim udział.

 

„Suwerenność to wolność samodecydowania”- oto temat przewodni tegorocznej edycji. Białostocka Fundacja Obowiązek Polski we współpracy z Civitas Christiana i Młodzieżą Wszechpolską już od siedmiu lat organizuje konkurs wiedzy patriotycznej o Romanie Dmowskim, który – jak czytamy na jego wydarzeniu na portalu społecznościowym – „ma promować patriotyzm wśród młodzieży, popularyzować historię Polski, a w szczególności przypominać o wielkim dorobku intelektualnym jednego z najwybitniejszych polskich mężów stanu – Romana Dmowskiego.”. Zbiorowa świadomość społeczna o zasługach dla niepodległości Polski ojca Idei Narodowej jest wciąż niedostateczna, dlatego konkurs i rozwój jego formuły jest szczególnie ważny. Nieprzypadkowo jego odbiorcy to młodzież w wieku szkolnym, która rywalizując o atrakcyjne nagrody, poszerza swoją wiedzę na temat Dmowskiego i jego wciąż aktualnej myśli.

 

Jak wspomniano powyżej, konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i podstawowych. Polega na napisaniu eseju na wskazany temat na podstawie dzieł Dmowskiego i własnych przemyśleń. To zdaniem organizatorów ma poszerzać horyzonty intelektualne młodzieży oraz promować wiedzę i postawy patriotyczne. Dotychczasowe prace potwierdzają, że mimo młodego wieku, uczestnicy potrafią napisać eseje na wysokim poziomie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na uroczystej gali, zaś termin nadsyłania wypracowań mija 10 grudnia. Tegoroczne nagrody to m. in. laptopy, tablety i literatura. Wydarzenie można śledzić tutaj: Ogólnopolski konkurs wiedzy patriotycznej o Romanie Dmowskim.

 

W tym roku konkurs nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Roman Dmowski w swoich działach dogłębnie opisywał przyczyny upadku Rzeczypospolitej u krańca XVIII wieku oraz późniejsze zmagania Polaków o wywalczenie z powrotem suwerennej ojczyzny. Po 1918 roku Dmowski wciąż aktywnie uczestniczył w życiu społeczno-politycznym, a nawet zajmował ważne stanowiska publiczne, jak urząd ministra spraw zagranicznych w rządzie Władysława Grabskiego. Po niesławnym Zamachu Majowym poświęcił się oddolnej pracy i budowania obozu narodowego. Miał kluczowy udział przy powoływaniu m. in. Stronnictwa Narodowego czy Młodzieży Wszechpolskiej – wiodących organizacji II RP. Konkurs wpisuje się w styl działania Romana Dmowskiego, który podkreślał wagę wychowania ideowego młodzieży. Patronat nad wydarzeniem objęli: JE Abp ks. Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki, Podlaski Kurator Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojewoda Podlaski.

 

Bartosz Sokołowski

 

Jak podaje nczas.com, opierając się na tym co piszą media można by pomyśleć, że Prawo i Sprawiedliwość wpadło na pomysł ustanowienia wszystkich poniedziałków dniem wolnym, co z pewnością przyczyniłoby się do ogromnego wyborczego sukcesu. Chodzi jednak o jednorazowe ustanowienie poniedziałku 12 listopada tego roku dniem wolnym w związku z niedzielnymi obchodami odzyskania niepodległości.

W tym roku przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Wydarzenie to będzie wiązać się z szerokimi obchodami w całym kraju. W związku z tym, że dzień ten przypada na niedzielę, radny Prawa i Sprawiedliwości Paweł Zalewski zgłosił inicjatywę, która ma w jego opinii pozwolić na „godne upamiętnienie i uczczenie przez rodaków tak doniosłej rocznicy”.

Jak informuje „Gazeta Polska Codziennie”, inicjatywą Sejm ma zająć się już po wyborach samorządowych już w przyszłym tygodniu. Zalewski w rozmowie z „GPC” mówi, dlaczego jego zdaniem posłowie partii rządzącej powinni przychylić się do jego wniosku.  Tłumaczy to tym: „Aby wszyscy Polacy mogli osobiście odczuć to wielkie święto, jakim było odzyskanie niepodległości przez Polskę”.

Paweł Zalewski w swojej argumentacji odwołuje się do precedensu ustanowionego przez Józefa Piłsudskiego, który zdecydował się na taki krok w 1919 roku ustanawiając jednorazowy dzień wolny.

Źródło: nczas.com
fot. pxhere.com

LS

Dokładnie 99 lat temu  uchwalono Traktat Wersalki. Jej najważniejszym rezultatem jest powrót Polski na mapy świata po 123 latach zaborów. W imieniu odrodzonego państwa sygnował ją Roman Dmowski – architekt polskiej niepodległości. 

 

Konferencja pokojowa w Paryżu porządkująca Europę i świat po pierwszej Wojnie Światowej trwała rok czasu o 18 stycznia 1919 roku do 21 stycznia 1920 roku. Wzięło w niej udział 27 zwycięskich państw. Owocem konferencji jest uchwalenie Traktatu Wersalskiego ratyfikowanego również przez przegrane i Wielkiej Wojnie kraje. Polska reprezentowana była przez przedstawicieli Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dmowskim i Ignacym Paderewskim na czele.

 

Traktat zakładał m. in. rozbrojenie Niemiec i wysokie reparacje wojenne, rozdział Austro-Węgier na mniejsze byty państwowe i powrót niepodległej Polski na mapy świata. Efektem zmyślnej dyplomacji Romana Dmowskiego, opinia międzynarodowa zrozumiała dziejową potrzebę istnienia polskiej państwowości.

 

Dmowski poświęcił sprawie polskiej całe swoje życie i działalność społeczno-polityczną. Jego największe sukcesy to ustanowienie Komitetu Narodowego Polskiego w 1917 roku, w oparciu o który zachodnia Ententa porozumiewała się z przedstawicielami narodu polskiego, zainicjowanie powstania tzw. Błękitnej Armii i dogłębne opracowanie istoty polskiej tożsamości narodowej, które pomogło w samookreśleniu Polaków w nowej rzeczywistości. Clou swoich przemyśleń Dmowski zawarł w literackim dziele „Myśli Nowoczesnego Polaka”.

 

Traktat Wersalski przypieczętował ład europejski jedynie na dwie dekady do wybuchu II Wojny Światowej.