Jak podaje tvpparlament.pl, prezydent Andrzej Duda uważa, że ustawa o Sądzie Najwyższym obowiązuje i dotyczy wszystkich. Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta RP, poinformował, że prezes Małgorzata Gersdorf przechodzi w stan spoczynku na mocy obowiązującego prawa.

Prezydent Andrzej Duda poinformował we wtorek pierwszą prezes Sądu Najwyższego o tym, że w konsekwencji obowiązującej ustawy o Sądzie Najwyższym z 3 kwietnia, przechodzi ona w stan spoczynku.

Jak pisze tvpparlament.pl: „Jak poinformował Paweł Mucha, na spotkaniu, w którym uczestniczyli także prezes NSA Marek Zirk–Sadowski oraz prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Józef Iwulski, prezydent „jednoznacznie poinformował – co wynika wprost z treści obowiązującego w Polsce systemu prawnego – że ustawa z dn. 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym jest oczywiście obowiązującym aktem prawnym, jest aktem prawnym, co do którego przysługuje domniemanie zgodności z konstytucją i, co więcej, żaden uprawniony podmiot nie zwrócił się z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności tej ustawy”.

Prezydent zaznaczył również, że dotyczy to przepisów, na mocy których w stan spoczynku przechodzą sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 rok życia, ale nie złożyli oświadczeń o chęci dalszego orzekania.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta poinformował: „Wolą prezydenta było, żeby najstarszy stażem sędzia prezes Józef Iwulski był osobą, która od jutra – zgodnie z przepisem art. 14 par. 2 wykonywała funkcje związane z zastępowaniem i wykonywaniem tych obowiązków, które ustawa przypisuje w takiej sytuacji”.