Rzeczywistość XXI wieku, w jakiej żyjemy, pod wieloma względami różni się od tej, jaką znali twórcy myśli endeckiej przeszło sto lat wcześniej. XX wiek, a zwłaszcza jego druga połowa, przyniósł wiele zmian społecznych i kulturowych. Obecnie żyjemy w epoce stawiającej nam – endekom nowe, czasem zupełnie inne wyzwania. W dobie odwrotu cywilizacji zachodniej od swych kulturowych i duchowych korzeni, Endecja musi przyjąć postawę zgodną z prymatami endeckiego myślenia także w tych kwestiach.

 

W tym temacie głównym, wydaje się, sporem jest ten dotyczący prawnej ochrony ludzkiego życia na jego prenatalnym etapie. Krótko mówiąc – spór o aborcję. Warto uzasadnić dlaczego postawa pro-life, czyli najogólniej mówiąc sprzeciwiająca się legalności aborcji, jest zgodna z prymatami endeckimi i to ona powinna cechować osoby z Endecją się utożsamiające.

 

Pierwszym z prymatów endeckich jest prymat narodu. Powszechność stosowania aborcji w negatywny, choć być może na pierwszy rzut oka niezauważalny, sposób wpływa więzi społeczne. Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś następujące słowa: „Jeśli możemy zaakceptować to, że matka zabija swoje dziecko, to jak możemy mówić innym ludziom, by nie zabijali drugiego człowieka?”. Społeczne przyzwolenie na aborcję, świadomie lub nie, podkopuje nasz szacunek do drugiego człowieka. Uzależnia go od tego czy dana osoba jest nam potrzebna, czy być może tylko nam przeszkadza. Prowadzi to na dłuższą metę do zaniku więzi międzyludzkich w narodzie, w oczywisty sposób szkodząc tej wspólnocie.

 

Drugi prymat – realizmu nad romantyzmem. Choć ciężko konkretnie temat aborcji odnieść do tego prymatu, warto zauważyć pewne fakty. Sprzeciw wobec aborcji siłą rzeczy wiąże się z dbałością o sytuację demograficzną narodu. Budowa rozwijającego się społeczeństwa, opierającego swe życie na szlachetnych wartościach, przywiązaniu do swej kultury jak najbardziej zalicza się do celów realistycznych. Jest to także pewien rodzaj pracy u podstaw, budującej silne społeczeństwo.

 

Trzeci prymat dotyczy polityki zagranicznej, więc tu tym bardziej niewiele w temacie aborcji da się powiedzieć, choć i tu można zauważyć pewną zależność. Mniej aborcji to lepsza demografia. Im lepsza demografia, tym silniejsze państwo na arenie międzynarodowej.

 

Prymat czwarty – obowiązków nad prawami. Ten prymat trafia niemal dokładnie w temat aborcyjny. Powszechna akceptacja aborcji, jaka pojawiła się w zachodnich społeczeństwach w XX wieku, wiąże się przede wszystkim z konsumpcyjnym, nastawionym tylko lub przede wszystkim na własną korzyść, stylem życia. Ów egoizm objął także i ten aspekt – „jeśli dziecko ma być dla mnie problemem, chcę móc się go pozbyć”. Endek musi rozumieć, że to co stanowi imperatyw moralny – czy to w życiu społecznym, czy osobistym – jest istotniejsze niż jego prywatne korzyści i przyjemności. Dlatego zgody na przerywanie ciąży być po prostu nie może.

 

Piąty prymat – polityki nad gospodarką. Polityka to także polityka prorodzinna, którą jako endecy wspieramy, choć różnimy się w podejściu do tego jak powinna wyglądać. Niemniej trudno kłócić się ze stwierdzeniem, że brak aborcji w jakiś sposób pogorszy ową gałąź polityki.

 

I wreszcie prymat szósty – moralności nad polityką. Jako Endecja rozumiemy, że nasze kulturowe korzenie wyrastają także z Chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo to w dużej mierze chrześcijańska moralność, która indywidualistycznie podchodzi do wartości ludzkiego życia. Życie ludzkie jest wartością samą w sobie, niezależną od tego ile dana osoba może wytworzyć PKB i tak dalej. Szacunek dla wartości ludzkiego życia od jego biologicznego początku, czyli momentu zapłodnienia, jest częścią naszej cywilizacyjnej tożsamości, której jako Endecja musimy w dzisiejszych czasach szczególnie mocno strzec.

 

W ramach zakończenia należy podkreślić, że nie ma jakiegoś konkretnej formy działania, która jest w tej kwestii jedynie słuszną. Każdy endek powinien w tym obszarze działać zgodnie z własnymi predyspozycjami i możliwościami, jednak nie ulega wątpliwości, że to postawa pro-life jest tą zgodną z endecką szkołą myślenia.

 

 

Fabian Myśliwiec- działacz Młodej Endecji oraz Fundacji Pro-Prawo do Życia, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jak sam o sobie mówi, jest „propagatorem zdroworozsądkowego myślenia”.

          

Ta wiadomość ucieszy. a także da nadzieje wielu przeciwnikom żydowskiego miliardera, którego działalność i finansowanie lewicowych inicjatyw budziło niepokój o stabilną sytuację oraz bezpieczeństwo w europejskich krajach. Tak było przykładowo przy okazji jego wsparcia dla masowej migracji z Afryki i Bliskiego Wschodu. Obawy przed jego zaangażowaniem miały miejsce również w Polsce, przy okazji protestów „totalnej opozycji” oraz pogłosek o planowanym „drugim majdanem” w naszym kraju.

 

Teraz fundacja Sorosa przestaje funkcjonować w kraju, w którym sam jej założyciel przyszedł na świat. Fundacja Open Society zdecydowała bowiem o przeniesieniu swojej działalności z Budapesztu czyli miasta, w którym urodził się Soros. Powodem takiej zmiany, jakim argumentuje fundacja swoją decyzję stał się „coraz bardziej represyjny klimat polityczny i prawny” na Węgrzech. Nie jest tajemnicą, że węgierski premier Viktor Orban, patrzył zdecydowanie nieprzychylnym okiem na działania miliardera Sorosa i jego organizacji.

 

– Decyzja o przeniesieniu działalności z Budapesztu została podjęta w czasie, gdy rząd Węgier przygotowuje się do nałożenia kolejnych restrykcji na organizacje pozarządowe poprzez pakiet ustaw, który określa jako „Stop Soros” – napisano w oświadczeniu opublikowanym przez fundację.

 

Fundacja Open Society zapowiada jednak dalsze wspieranie organizacji pozarządowych na Węgrzech.

 

Biuro z Budapesztu ma zostać przeniesione przez fundację do stolicy Niemiec- Berlina.

 

 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez krakowskie struktury stowarzyszenia Endecja, a gościem specjalnym był dr Bawer Aondo-Akaa. Jest to znany prawicowy aktywista, działający m.in. w Fundacji Pro-Prawo do życia.

 

Dyskusja odbyła się w poniedziałkowy wieczór. Spotkanie to było kolejnym odbywającym się w ramach dyskusji i prelekcji organizowanych w klubie Kamieniołom im. św. Jana Pawła II przez krakowską Endecję. Tym razem tematem przewodnim były kwestie związane z ochroną życia poczętego, działalnością pro-liferów oraz procederem aborcyjnym i kwestiami prawnymi tego dotyczącymi.

 

Spotkanie poprowadzili Nikoletta Półkoszek oraz Michał Barnaś, którzy angażują się w działalność zarówno stowarzyszenia Endecja, jak również Fundacji Pro-Prawo do życia. W działaniach obydwu tych organizacji aktywnie uczestniczy też Fabian Myśliwiec, który zabrał głos jako pierwszy podczas poniedziałkowego spotkania.

Wprowadzenie

 

29067200_1689552037769040_7869017899300943162_n

Fabian Myśliwiec pokazał dane oraz statystyki dotyczące aborcji, a także co ważne przedstawił czym ona tak naprawdę jest i jak wygląda. Warty uwagi jest fakt, że chociaż aborcje dokonywane w związku z „ciążą powstałą na skutek czynu zabronionego” dokonywane są do kilku razy na rok, to jednak ilość aborcji eugenicznych (w przypadku podejrzenia poważnego upośledzenia dziecka) rośnie z roku na rok w naszym kraju i przekroczyła już liczbę tysiąca rocznie.

 

Kolejną prelegentką była Anna Trutowska, pełniąca funkcję koordynatorki krakowskiej komórki Fundacji Pro-Prawo do życia. Mówiła ona o działaniu oraz akcjach organizowanych regularnie przez obrońców życia w wielu miastach Polski, a także opowiedziała o początkach i rozwoju fundacji, stawiającej sobie za cel walkę z zabijaniem nienarodzonych dzieci.

29214017_1492699100852635_6025547629742522368_n

Na koniec głos zabrał gość specjalny, czyli znany wielu dr Bawer Aondo-Akaa. Opowiedział on o związkach eugeniki z zabijaniem dzieci, tym co nam grozi jeżeli nie zajmiemy się tak ważnymi kwestiami jak obrona życia oraz swoich doświadczeniach w związku z tak aktywną działalnością. Dr Aondo-Akaa wspomniał też o hejcie i atakach jakie wymierzone były w jego osobę ze strony środowisk lewicowych w okresie organizowania przez ugrupowania feministyczne tzw. „czarnych marszy”. Z tego typu chamstwem spotyka się on jednak wiele razy.

 

Między zebranymi na organizowanym przez Endecję spotkaniu wywiązała się ciekawa rozmowa i z pewnością, każdy z obecnych mógł dowiedzieć się czegoś wartościowego.

29177621_1492699164185962_7148222870844342272_n

29133457_329014707620628_1809681699915694080_n

Nikola_Fabian_Michal

29178808_2083275878607931_5375958260291469312_n

Spotkanie_ND_ochrona_zycia