Umowa społeczna ma sens wtedy i tylko wtedy, gdy obejmuje również przyszłe pokolenia, a jej celem jest ustanowienie trwałego społeczeństwa. W tej perspektywie tworzy się bowiem sieć powiązań obejmujących zarówno pokolenia przeszłe, obecne, jak i te, które dopiero nadejdą. Wskazana relacja, zwana „doświadczeniem przynależności” gwarantuje, że jeszcze nienarodzeni nie zostaną pozbawieni przyszłości.

 

Można wskazać, że ta idea, która powinna być fundamentem każdej partii konserwatywnej i chadeckiej, w przypadku Niemiec i rządzącej partii CDU odchodzi do lamusa. Zdaje się, że obecna w zapleczu politycznym obecnej kanclerz jest myśl, że przyjmując obcych kulturowo uchodźców może ostatecznie skończyć z mroczną stroną historii swojej ojczyzny, która nasycona jest nienawiścią do „obcego”. Niemniej, Merkel popełniła katastrofalny błąd, który będzie miał równie katastrofalne konsekwencje dla Niemiec, jak i dla całego świata zachodniego. Kiedy bowiem drżą Niemcy, drżenie odczuwalne jest w całej Europie. Dzieje się tak, gdyż kraj ten jest europejskim liderem  w sferze gospodarki, polityki i kultury. Dlatego więc program kanclerz Merkel, podjęty następnie przez elity brukselskie, polegający na zastępowaniu spadającego rodzimego potencjału demograficznego coraz większą liczbą muzułmanów jest niezwykle groźny dla wspólnoty europejskiej.

 

Jednym z największych kłamstw rozpowszechnianych przez europejską lewicę jest to, że masowa imigracja na Zachód jest niezbędnym warunkiem wstępnym dobrego stanu życia przyszłych osób starszych i obecnego państwa opiekuńczego. Nie jest to jednak prawda. Wielu lewicowych ideologów uważa, że słabo wykształceni migranci będą rewolucyjnymi pionkami, które mają być wykorzystane w tworzeniu niepokojów społecznych, a także rozbiciu więzi i instytucji politycznych oraz społecznych w krajach wprowadzających demokratyczne, konserwatywne, chrześcijańskie czy wolnorynkowe idee. W tak zarysowanej perspektywie zbudowany zostałby żelazny elektorat lewicy, która przejęłaby rządy na długie lata. Aczkolwiek, imigranci przybywający na Zachód są wrogo nastawieni nie tylko do cywilizacji europejskiej, zbudowanej na fundamencie judeo-chrześcijańskiej religii, prawa rzymskiego oraz kultury łacińsko-greckiej, ale również do środowisk spod akronimu LGTB. Ponadto nie przynoszą obecnie Zachodowi korzyści gospodarczych i społecznych.

 

Polityk Partii Zielonych Dr Stefanie von Berg w jednym z wystąpień dumnie zadeklarowała, że społeczeństwo niemieckie ulega zmianie i jak wskazują naukowcy w ciągu dwudziestu lub trzydziestu lat Niemcy w miastach nie będą już większością etniczną. Ludzie natomiast będą rozwijać się w wielu różnych grupach etnicznych w superkulturowym społeczeństwie. Taka jest wizja przyszłości Niemiec, która została wzmocniona jasnym wskazaniem, że jest to właściwy kierunek. W tak zarysowanej perspektywie wielu polityków i konserwatywnie czy narodowo nastawionych Niemców wskazuje, że wkrótce staną się mniejszością we własnym kraju. Oczywiście ich głos w debacie jest traktowany jako rasistowski, a każde wspomnienie o narodzie czy nacjonalizmie nazywane jest wprost nazizmem na zasadzie homogeniczności całej grupy: myśl narodowa = nazizm.

 

Tym czasem dane mogą wskazywać na słuszność stwierdzenia, że Niemcy staną się mniejszością we własnym kraju. Otóż w 2015 roku do Niemiec trafiło około miliona migrantów. W 2016 roku blisko pół miliona. Do roku 2020 władze niemieckie spodziewają się, że liczba ta wzrośnie w granicach od trzech do czterech milionów, które w połączeniu z obecną pięcio-milionową ludnością muzułmańską spowodują, że ludność wyznania islamskiego w Niemczech osiągnie demograficzny poziom około 10 procent.

 

Zdaje się nie brzmieć to tragicznie (wciąż 90% to Niemcy), ale nie oddaje to prawdziwego obrazu demograficznego, który jako struktura społeczna ulega ciągłej zmianie. Otóż bardzo często podnoszona jest kwestia, że rodzimi Niemcy są społeczeństwem starym. Natomiast większość imigrantów muzułmańskich jest młodych, a 75 procent osób wjeżdżających do Niemiec w latach 2015 i 2016 to mężczyźni w wieku od osiemnastego do trzydziestego-piątego roku życia. Łączna liczba rodzimych niemieckich mężczyzn w tej grupie wiekowej wynosi zaledwie sześć milionów, a ich statystyki demograficzne pogarszają się, ponieważ wiele Niemek poświęca zakładanie rodziny na rzecz kariery. Ponadto 30 procent młodych kobiet jest bezdzietnych, a próg ten wzrasta do 40 procent wśród osób wykształconych. Według danych za rok 2016 przeciętna kobieta niemieckiego pochodzenia urodzi 1,43 dziecka. Natomiast bardziej płodne są kobiety z obywatelstwem innym niż niemieckie, gdyż współczynnik dla nich wynosi aż 1,95. Wśród dzieci poniżej piątego roku życia, aż 40 procent Niemców ma już nieeuropejskie pochodzenie.

 

Szacuje się, że do 2020-2025 liczba młodych muzułmanów może dogonić liczbę młodych rodzimych Niemców. Wskaźnik urodzeń w islamskich rodzinach zapewne zacznie rosnąć, gdy do rodzin imigrantów dołączą ich rodziny, żony i dzieci. Rodzime zasoby demograficzne maleją o około 30 procent na pokolenie, podczas gdy muzułmańskie podwajają się. Około 2030 roku młodzi Niemcy będą zatem w mniejszości, a jeszcze mniejszą mniejszość będą stanowili do 2050 roku. Jest to więc wizja zaledwie trzydziestu lat, gdy Niemcy zostaną mniejszością we własnym kraju.

 

Tak zarysowany problem będzie niósł za sobą ogromne komplikacje w odniesieniu do stabilności społecznej. Z ekonomicznego punktu widzenia przyjmowanie milionów ludzi, bez wykształcenia, umiejętności czy znajomości języka to wielki błąd, a ich utrzymywanie na koszt państwa wydaje się skrajną nieodpowiedzialnością.

 

Według niemieckiej Federalnej Agencji Pracy (BA) aż 81 procent imigrantów w 2015 roku nie posiadało żadnych kwalifikacji zawodowych i tylko 8 procent było w posiadaniu wykształcenia na poziomie szkoły średniej. Natomiast aż około pół miliona imigrantów stało się odbiorcami świadczeń socjalnych. Agencja Reuters podała, że niemiecki rząd przeznaczy 94 miliardy euro na imigrantów do 2020 roku. Wskazana kwota jest większa niż dług publiczny Niemiec, wynoszący na rok 2016 68,3 miliardy euro. Właściwie można pokusić się o stwierdzenie, że niemieccy podatnicy sami zapłacą za skolonizowanie swojego kraju. Obecnie u naszych zachodnich sąsiadów możliwe jest, aby imigrancka rodzina z pięcioma dziećmi otrzymywała w różnych świadczeniach 7 000 euro miesięcznie. Pewien syryjski imigrant Ghazia A. otrzymuje od rządu 360 000 euro zasiłku na swoją rodzinę, którą tworzą jego cztery żony i dwudziestka dwójka dzieci. Dla porównania w roku 2015 przeciętna płaca brutto w Niemczech wynosiła 3 612 euro, a w 2017 roku 18,7 procent pracowników zarabiało miesięcznie poniżej 2 000 euro.

 

Obserwując działania Niemiec i Unii Europejskiej podejmowane względem islamskich imigrantów można dojść do wniosku, że znaczna część polityków zapomniała o umowie społecznej i o tym, że odpowiadają za losy przyszłych, nienarodzonych jeszcze pokoleń. Dziedzictwo, które po sobie pozostawią nie jest godne pozazdroszczenia. Jeśli bowiem Niemcy dalej będą trwały w takiej polityce otwartości to niewątpliwie nastąpi ich upadek ekonomiczny. I stanie się tak w perspektywie najbliższych 10 czy raczej 20 lat, gdy następne pokolenie pójdzie na emeryturę i przestanie płacić podatki. W tak zarysowanej optyce nasi zachodni sąsiedzi znajdą się w stanie upadłości, a tak chwalony powojenny cud ekonomiczny rozbije się o skały rzeczywistości gospodarczej. Do tego dojdą napięcia społeczne między rodzimymi Niemcami a przybyszami, które są nie do uniknięcia w obliczu kryzysu gospodarczego, a także wszelkiego doświadczania „obcego”. W myśl tzw. socjologicznego prawa Simmla-Cosera samoidentyfikacja grupy zostaje podkreślona w sytuacjach konfliktu z inną zbiorowością, przyczyniając się do zacieśnienia więzi wewnątrzgrupowych w oparciu o bipolarną opozycję „swój” – „obcy”. W tej perspektywie, gdy Niemcy staną w obliczu wyboru pomiędzy świętowaniem multikulturalizmu, a bezpieczeństwem osobistym i zaspokojeniem potrzeb alimentacyjnych zwycięzca będzie jeden i nie będą nim liberałowie i socjaliści.

 

Tekst pochodzi z 38. numeru kwartalnika „Myśl.pl”.

 

Tomasz Pełech doktorant historii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Université Clermont-Auvergne. Zainteresowania badawcze to dzieje wypraw krzyżowych i Bizancjum, historia historiografii oraz literatura średniowiecza. Obecnie przygotowuje pracę doktorską pt. Shaping of the Image of Enemy-Infidel in the Relations of Eyewitnesses and Participants of the First Crusade: The Case of Muslims.

 

Jedną z metod walki politycznej jest odbieranie przeciwnikowi powagi. Wprawdzie żyjemy w czasach, w których bycie „niepoważnym” nie przekreśla sukcesów na niwie politycznej, niemniej w przypadku endecji, prądu politycznego odwołującego się do ponad stuletniej tradycji, kwestia ta ma niebagatelne znaczenie. A to dlatego, że endecja nie jest nurtem skrajnym, choć za taką uchodzi w większości mediów.

 

Miejsce endecji jest w głównym nurcie polskiej polityki. Posiada ona ku temu niezbędne atrybuty: długą tradycję, uniwersalną myśl polityczną zbudowaną na realizmie działania, a także – co niezmiernie ważne – niekłamane zainteresowanie młodego pokolenia. Jeśli do tego dodamy bezinteresowność zdecydowanej większości działaczy endeckich, to sukcesy polityczne powinny być w zasięgu ręku. Tak jednak wciąż nie jest. Stąd pytanie o styl działania, które być może leży u źródeł dotychczasowych niepowodzeń.

 

To, że endecja nie miała i nie ma dobrego publicyty jest sprawą oczywistą. Wyniszczona najpierw przez Niemców, następnie eksterminowana w latach stalinowskich, stała się łatwym celem czarnej propagandy, z którą nie miała ani możliwości ani sił się zmierzyć. Fizyczna likwidacja, tortury, zastraszenia, odbieranie czci i honoru, totalna marginalizacja – to los endeków, którzy nie wpisali się w nową rzeczywistość. Ale także ci, którzy wpasowali się w PRL, jak chociażby Bolesław Piasecki i stworzone przez niego stowarzyszenie PAX, w żaden sposób się nie zdołali się uwolnić od czarnej legendy.

 

Dla przeciwników endecja była i jest ostoją antysemityzmu, nacjonalizmu, faszyzmu czy obskuranckiego tradycjonalizmu. To się nie zmieni. Niemniej to, w jaki sposób na endecję patrzeć będą Polacy, zależy w dużej mierze od tych, którzy będą jej forpocztą. Jeśli nie ulegną oni tromtadracji i taniemu efekciarstwu narodowej frazeologii, jeśli zamiast zaciężnej propagandowej  konnicy, postawią na lekką i zwrotną jazdę, a także jeśli zdecydują się na odseparowywanie osób niezrównoważonych, szukających w endecji lekarstwa na wszystkie spiski świata, to jest duża szansa na to, że to endecja podyktuje Polakom narrację na swój temat.

 

Szafowanie narodową i patriotyczną ornamentyką nie może przesłaniać tego, co najistotniejsze dla narodowej demokracji, czyli mrówczej pracy uświadamiającej oraz uczestnictwa we wszelkich inicjatywach budujących i umacniających polską wspólnotę tam gdzie mieszkamy. Endecki styl działania powinien być dzisiaj stylem przykładu, szczególnie tego osobistego. W czasach sformatowanych osobowości, multiplikujących się gustów, dramatycznie niskiego poziomu czytelnictwa, endek powinien się wyróżniać – nie tylko oczytaniem, ale i siłą osobowości.

 

Świat, w którym dzisiaj żyjemy jest nieprzystawalny do tego, w jakim rodziła się endecja. Zmieniło się praktycznie wszystko, poza geopolityką. Jako Polska, wciąż tkwimy pomiędzy dwoma potęgami – Niemcami i Rosją. Wprawdzie jesteśmy członkiem Unii Europejskiej (swoją drogą ciekawe, jak by się na nią zapatrywał Roman Dmowski), która uczyniła z Europy kontynent państw mocno zintegrowanych, kooperujących w stopniu, jaki się nigdy wcześniej Europie nie przydarzył, to jednak wciąż o sile państwa decyduje potencjał: gospodarczy, militarny, naukowy, kulturowy i ludnościowy. Ten w przypadku Polski, wciąż pozostawia wiele do życzenia.

 

Na to wszystko nakłada się permanentna rewolucja technologiczna, która obok czynienia życia łatwiejszym i przyjemniejszym, niesie wyzwania nigdy wcześniej nie stawiane przed człowiekiem. Jej owocami stały się nieprzewidywalność, będąca wynikiem impetu modernizacyjnego, anektującego wszystkie dziedziny życia, ale także kosmopolityzacja i indywidualizacja, co szczególnie w przypadku tej ostatniej, mocno widać w kulturze. To wszystko obrazuje złożoność materii (i ducha), wobec którego przychodzi stanąć dzisiejszym endekom. Rozwiązań nie znajdą w pismach Romana Dmowskiego czy innych zacnych antenatów myśli narodowej. Oni nie byli jasnowidzami. Z czasami współczesnymi, mierzyć muszą się ludzie im współcześni.

 

Myśl narodowa, wbrew temu co się powszechnie mniema, była zawsze katalizatorem przemian, wychodząc naprzeciw nowoczesności. Potrafiła łączyć tradycję z konieczną modernizacją. W latach swojej świetności myśl endecka była obecna w salach wykładowych uniwersytetów, jaki i w chłopskich chatach, odciskała piętno na ekonomii i kulturze, czy szeroko rozumianej humanistyce.  Miała swoich wybitnych przedstawicieli w naukach ścisłych. Nie było dziedziny życia, na której endecy nie odcisnęliby swojego piętna. To jedno z zadań endeków, by także o tym przypominać.

 

Tragizm polskich losów sprawił, że endecja na długo wypadła z gry, a właściwie została brutalnie z niej wyrzucona. Dzisiaj, używając piłkarskiej przenośni, endecja aspiruje do tego, by wrócić na boisko. Boisko zazdrośnie strzeżone przez wyjadaczy z „Ligi mistrzów”. Nie mam wątpliwości, że czas endecji nadchodzi, i że kiedy wyjdzie wreszcie na boisko, zagra mecz życia. Mecz w wielkim stylu.

 

Póki co buduje drużynę.

 

Tekst pochodzi z 38. numeru kwartalnika „Myśl.pl”.

 

Maciej Eckardtpolitolog i samorządowiec. Publicysta  „Myśli.pl” i portalu Prawica.net. Założyciel i prezes Towarzystwa Kamrackiego, dumny ojciec trojaczków.