Jak podaje gazeta telewizjarepublika.pl, jutro Rada Ministrów podejmie decyzję o wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku.

Tuż przed nadzwyczajnym posiedzeniem plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku odbył się briefing prasowy, w którym uczestniczyła obecna minister odziny, pracy i polityki społecznej  Elżbieta Rafalska. Minister zapytano między innymi o spór NSZZ „Solidarność” z rządem w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2019 roku.

„15 września mija ustawowy termin, w którym Rada Ministrów musi przyjąć ostateczną wysokość minimalnego wynagrodzenia. Jutro jest Rada Ministrów, więc od decyzji premiera i całej Rady Ministrów zależy wysokość minimalnego wynagrodzenia. Propozycja, która będzie jutro przedstawiana na radzie Ministrów, to jest wspólne stanowisko wcześniejsze, tj. 2220 zł, a minimalna stawka godzinowa – 14,50 zł. Ale ostateczna decyzja premiera i Rady Ministrów – jutro” – mówiła minister.

30 sierpnia 2018 roku w Gdańsku, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” obradowała propozycje rządu przedstawione przez minister Rafalską, z upoważnienia premiera Mateusza Morawieckiego. Minister podkreśliła wówczas, że ostatnia propozycja nie jest finalna. Zadeklarowała jednocześnie, że „rząd jest otwarty na propozycje związkowe”.

Po obrasach, związkowcy NSZZ „Solidarność” zaznaczyli, że oczekują minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku nie mniejszego niż 2255 zł (wcześniej postulowali o 2278 zł). Związkowcy chcieliby też „ustalenia jako podstawy do wyliczeń odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na poziomie co najmniej drugiego półrocza 2014 r.”.

Związkowcy podtrzymują, że propozycja rządu dot. wzrostu wynagrodzeń „wymaga dalszych ustaleń”.

źródło: telewizjarepublika.pl
fot. Wikipedia Commons

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przypomina Polakom, iż od 1 stycznia 2018 roku wzrośnie płaca minimalna, a także stawka godzinowa, przy czym podkreśliła, że pracodawcy częstokroć płacą więcej niż minimum krajowe, a to ze względu na zapotrzebowanie na pracowników.

 

Po burzliwych naradach ministerstwa ze związkowcami OPZZ i FZZ, a także pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego, uzgodniono, że wynagrodzenie za pracę w 2018 r. będzie wynosić 2100 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa ma wynosić 13,70 zł.

 

Co więcej, wzrosną inne świadczenia, np. odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w nocy czy też wynagrodzenie za czas przestoju.