Za sprawa piątego zjazdu, po dwumiesięcznej przerwie, Akademia Patriotyzmu wraca do Krakowa. W grodzie Kraka młodzi słuchacze projektu realizowanego przez Centrum im. Władysława Grabskiego, którego partnerem strategicznym jest KGHM Polska Miedź S.A, będą zgłębiać tajniki nowoczesnego kreowania wizerunku oraz budowania rozpoznawalności marki. Będą się też uczyć sztuki wystąpień radiowych. Zajęcia, o których mowa poprowadzą red. Paweł Sołtysik, długoletni dziennikarz i prezenter Radia Kraków, realizator oraz wykładowca akademicki oraz dziennikarka i specjalistka w zakresie Public Relations, Agnieszka Grybel-Szuber.  

 

Nie od dzisiaj wiadomo, ze radio to „teatr wyobraźni”. O tym jakie stwarza to możliwości, ale też jakie rodzi zagrożenia będzie opowiadał red. Paweł Sołtysik. Przy pomocy praktycznych ćwiczeń oraz licznych przykładów udzieli słuchaczom  porad w zakresie atrakcyjnego prezentowania siebie i swoich racji w radiu. Zaimprowizowane rozmowy, ćwiczenia dykcyjne oraz prezentacja technicznych możliwości sprzętu radiowego umożliwi młodzieży poznanie radia „od kuchni”, a tym samym nabycia doświadczeń, które w przyszłości będzie mogła wykorzystać w swojej pracy czy też działalności społecznej.

 

Drugi wykład czyli spotkanie z Agnieszką Grybel-Szuber będzie poświęcone temu jak mówić aby zostać usłyszanym czyli wykorzystaniu mediów społecznościowych jako narzędzia do skutecznej komunikacji i budowania wizerunku.   Słuchacze pod bacznym okiem specjalistki od PR’u będą uczyć się sztuki kreowania newsów w mediach społecznościowych, pisania tekstów informacyjnych. Będą zgłębiać tajniki właściwego przygotowania harmonogramu publikacji postów czy też przyswajać sobie zasady reagowania na kryzysy.

 

Akademia Patriotyzmu to cykl odbywających się od stycznia do października 2019 roku bezpłatnych wykładów i warsztatów adresowanych do absolwentów szkół średnich i studentów. Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z polityką, mediami, historią i gospodarką.

 

/red./

 

W ostatni weekend, 13 kwietnia po raz drugi w tym roku Warszawa gościła słuchaczy Akademii Patriotyzmu. Tym razem wykłady poświęcone były zagadnieniom infrastrukturalno- transportowym oraz kwestii skutecznego przywództwa.

 

Wykładowcami czwartego już zjazdu Akademii Patriotyzmu byli Tomasz Buczyński, dyrektor departamentu kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury oraz historyk i badacz okresu PRL, dr Rafał Łatka.

 

Podczas pierwszego wykładu Tomasz Buczyński przybliżył słuchaczom branżę kolejową w naszym kraju. Jego wykład „Kolej wczoraj i jutro- organizacja, inwestycje, prawo” koncentrował się nie tylko na stronie teoretycznej ale także poprzez odwołania do konkretnych przykładów oraz zagadnień, miał wymiar praktyczny. Sporo miejsca w dyskusji pomiędzy ekspertem a słuchaczami, wśród których są także studenci kierunków związanych z logistyka i transportem,  poświęcono roli i znaczeniu jakie może mieć dla naszego kraju powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

Drugi wykład wygłosił dr Rafał Łatka z Instytutu Pamięci Narodowej.  Na przykładzie sylwetki „Prymasa Tysiąclecia” Stefana Wyszyńskiego pokazał jak wielkie znaczenie może mieć działanie i przykład jaki daje narodowi  jednostka. Dr Łatka podkreślał wielopłaszczyznowość działań Kardynała Wyszyńskiego oraz jego determinację i rozwagę w działaniu. Przytoczył wiele mniej znanych epizodów z jego życia oraz wspólnie ze słuchaczami analizował przesłanie jakim dla współczesnych może być  życie i aktywność Prymasa.

 

Akademia Patriotyzmu to cykl odbywających się od stycznia do października 2019 roku bezpłatnych wykładów i warsztatów adresowanych do absolwentów szkół średnich i studentów. Jej organizatorem jest Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego a partnerem strategicznym KGHM Polska Miedź S.A. Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z polityką, mediami, historią i gospodarką. Kolejny zjazd już w maju. Tym razem odbędzie się on w Krakowie.

 

 

/red./

 

 

Po raz drugi to Warszawa będzie miejscem zjazdu Akademii Patriotyzmu. Właśnie trwa pierwszy wykład czwartego zjazdu. Tym razem na słuchaczy czekają dwa wykłady. Pierwszy z zakresu  infrastruktury kolejowej, który wygłosi Tomasz Buczyński, drugi to spotkanie z historykiem i badaczem okresu PRL, dr Rafałem Łatką. 

 

Pierwszy wykładowca, Tomasz Buczyński to dyrektor departamentu kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Jego wykład, zatytułowany: „Kolej wczoraj i jutro- organizacja, inwestycje, prawo” przybliży słuchaczom tematykę rozwoju infrastruktury kolejowej w naszym kraju. Uwzględni również niezwykle medialne zagadnienie jakim jest powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

Drugi wykład, który wygłosi dr Rafał Łatka z Instytutu Pamięci Narodowej poświęcony sylwetce kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na przykładzie „Prymasa Tysiąclecia” słuchacze będą zgłębiać zagadnienia związane z tym jak być skutecznym przywódcą. Tytuł wykładu dr Łatki brzmi: „Jak być przywódcą. Kardynał Stefan Wyszyński, jako Polak, patriota i przywódca zmagań o wolną Polskę”.

 

Akademia Patriotyzmu to cykl odbywających się od stycznia do października 2019 roku bezpłatnych wykładów i warsztatów adresowanych do absolwentów szkół średnich i studentów. Jej organizatorem jest Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego a partnerem strategicznym KGHM Polska Miedź S.A. Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z polityką, mediami, historią i gospodarką.

 

 

/red/

 

Czym dla dzisiejszej młodzieży jest patriotyzm. Pustym sloganem czy też obowiązkiem każdego Polaka? W kontekście dotychczasowych spotkań organizowanych przez Fundację Centrum im. Władysława Grabskiego w ramach Akademii Patriotyzmu wydaje się, ze najtrafniejszą odpowiedzią jest ta definiująca patriotyzm jako prace nad sobą i odpowiedzialność za siebie, swój kraj i wspólnotę.

 

TEKST SPONSOROWANY

 

Od blisko trzech miesięcy w Krakowie i Warszawie odbywają się spotkania Akademii Patriotyzmu. To projekt, którego partnerem strategicznym jest KGHM Polska Miedź S.A, a uczestnikami absolwenci szkół średnich i studenci.  Zgłębiają oni wiedzę z zakresu gospodarki, mediów, historii i polityki spotykając się z wykładowcami i praktykami tychże dziedzin życia.

Udział w Akademii to szansa na osobisty rozwój ale także na poznanie nowych ludzi. Uczestnicy zdobywają mnóstwo teoretycznej wiedzy przekazanej w przystępnej formie, ale posiądą także szereg praktycznych i niezwykle przydatnych umiejętności uczestnicząc w zajęciach warsztatowych. W planie zajęć są m.in. warsztaty radiowe, nauka pracy z kamerą i prezentacji przed jej obiektywem, nauka pisania atrakcyjnych tekstów prasowych, kurs autokreacji w mediach, autoprezentacji czy prowadzenia mediów społecznościowych.

 

Pierwszy zjazd odbył się 26-27 stycznia br. w Krakowie, kolejny również w tym mieście, natomiast gospodarzem trzeciego była Warszawa. Również najbliższe spotkanie, planowane na 13 kwietnia odbędzie się w stolicy.  Dotychczasowymi prelegentami byli m.in.  prof. dr hab. Krzysztof Surówka z Katedry Finansów Samorządowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i prorektor tej uczelni,  red. Marcin Makowski – dziennikarz tygodnika „Do Rzeczy”, portalu Wirtualna Polska, historyk i filozof,  Dariusz Loranty – ekspert ds. bezpieczeństwa, pisarz i publicysta, jeden z czołowych negocjatorów policyjnych w III RP czy też red. Piotr Nisztor, czołowy polski dziennikarz śledczy.

 

Jak informują organizatorzy w wakacje dla najbardziej zaangażowanych uczestników Akademii przewidziana jest tzw. Szkoła Letnia. Wybrane osoby będą miały szansę wziąć udział w dłuższych, kilkudniowych warsztatach i wykładach wyjazdowych. Miejsce docelowe Szkoły Letniej zostanie ustalone w porozumieniu z uczestnikami. Nie bez znaczenia dla realizacji całego projektu jest wsparcie jednej z największych polskich spółek, narodowego czempiona czyli KGHM Polska Miedź S.A.

 

Cieszę się, że firmy będące liderami rynku, takie jak KGHM, dostrzegają potrzebę inwestowania w młodych ludzi. Projekt stwarza niepowtarzalną szansę na edukowanie profesjonalnych elit – mówi Krzysztof Tenerowicz, Prezes Zarządu Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego.

 

Wart podkreślenia jest fakt, że udział w Akademii Patriotyzmu jest całkowicie darmowy oraz to, że do grona słuchaczy można dołączyć w trakcie trwania całej edycji Akademii.

 

 

/red./

Foto: materiał prasowy Centrum Grabskiego

 

Tematyce związanej z bezpieczeństwem poświęcono trzeci zjazd Akademii Patriotyzmu. Tym razem jej słuchacze gościli w Warszawie, a wykładowcami byli red. Piotr Nisztor oraz płk dr hab. Józef Marczak. Organizatorem Akademii jest Centrum im. Władysława Grabskiego, a rolę partnera strategicznego przyjęła KGHM Polska Miedź S.A. Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z polityką, mediami, historią i gospodarką.

 

Uczestnicy ostatniego zjazdu Akademii Patriotyzmu mieli okazję przekonać się, jak szczególną rolę pełni dziennikarstwo śledcze. To dziedzina, która wymaga szczególnego rodzaju kompetencji, wiedzy i predyspozycji, a kluczowa w niej jest odpowiedzialność za podawane fakty i kontekst, w jakim się o nich opowiada. O tym właśnie z słuchaczami  Akademii rozmawiał red. Piotr Nisztor.  Współpracownik takich tytułów jak Wprost, Życie Warszawy, Rzeczpospolita i Gazeta Polska, a także TVP i Polskiego Radia, przybliżył kulisy pracy dziennikarzy śledczych i zagrożeń, na jakie bywają narażeni. Podkreślał znaczenie śledztw z pogranicza polityki i gospodarki. Prezentując konkretne przykłady oraz okoliczności wielu tematów, które wyszły spod jego pióra, przybliżał słuchaczom realia, w jakich muszą się poruszać autorzy tekstów z pierwszych stron gazet. Żywa dyskusja oraz liczne pytania dowodzą, że tematyka wykładu jest bliska słuchaczom, a niektórzy z nich być może biorą pod uwagę pójście w ślady prelegenta.

 

Nie mniej emocji wywołał drugi wykład, który poprowadził płk rezerwy dr hab. Józef Marczak, ekspert z zakresu bezpieczeństwa, wykładowca m.in. Akademii Sztuki Wojennej. Tematyka związana z bezpieczeństwem naszego państwa i zagrożeniami, jakie na nas czyhają, wywołała sporą interakcję słuchaczy – szczególnie w części poświęconej Wojskom Obrony Terytorialnej. Prelegent dowodził znaczenia, jakie podczas działań wojennych miały i wciąż mają jednostki obrony terytorialnej. Posługując się zarówno historycznymi odniesieniami, jak i najnowszymi doświadczeniami z pola walki, przekonywał, że takie siły to nie tylko wsparcie działań wojsk operacyjnych, ale wręcz konieczność współczesnego pola walki. W ostatniej części wykładu nie zabrakło także dyskusji o wątkach historycznych oraz geopolitycznych, które niezmiennie odgrywają dużą rolę w przygotowaniu strategii działania państw i narodów.

 

Zainteresowanie uczestników szeroko pojętymi kwestiami bezpieczeństwa to sygnał, że wciąż warto pogłębiać wiedzę młodego pokolenia w tym zakresie. Dotyczy to nie tylko osób wiążących swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, ale także tych, które wybiorą karierę w instytucjach publicznych czy mediach – podkreślają organizatorzy zajęć. Centrum im. Władysława Grabskiego, działając w partnerstwie strategicznym z KGHM Polska Miedź S.A., planuje kolejne zjazdy Akademii Patriotyzmu, najbliższy już 13 kwietnia w Warszawie.

 

 

 

/red./

 

Tym razem to Warszawa będzie gościła wykładowców i słuchaczy Akademii Patriotyzmu. Trzeci zjazd odbędzie się już w najbliższą sobotę, 2 marca br. Zdominują go wykłady dotyczące bezpieczeństwa i obronności naszego kraju.

Pierwszym prelegentem będzie dziennikarz śledczy Piotr Nisztor. W przeszłości współpracownik m.in. tygodników Niedziela, Tylko Piłka i Wprost oraz dzienników Życie, Życie Warszawy i Rzeczpospolita.  Na antenie TVP1 prowadził magazyn śledczy „Na tropie”, jest też gospodarzem programu „Rozmowa Ściśle Jawna”, emitowanego na antenie Telewizji Republika oraz radiowej audycji „Nisztor pyta” w Polskim Radiu 24. Od stycznia 2015 r. współpracuje z tygodnikiem Gazeta Polska, dziennikiem Gazeta Polska Codziennie oraz portalem niezalezna.pl. Laureat prestiżowej  nagrody Grand Press w kategorii news. Współautor książek pt.: „Kto naprawdę ich zabił?” (2010), „Nietykalni. Kulisy polskich prywatyzacji. Prawdziwa historia gospodarcza III RP” (2014) i „Jan Kulczyk. Biografia niezwykła” (2015). Autor publikacji „Jak rozpętałem aferę taśmową” (2014), za którą otrzymał 30 stycznia 2015 „Nagrodę Watergate” za rok 2014 przyznaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. W 2016 r. ukazała się jego piąta książka „Skok na banki. Kto kontroluje pieniądze Polaków”.

Drugim prelegentem będzie płk rezerwy dr hab. Józef Marczak. Ekspert z zakresu bezpieczeństwa, wykładowca m.in. Akademii Sztuki Wojennej. W latach 1991 – 2004 zajmował stanowisko szefa Katedry Obrony Terytorialnej i Cywilnej w Akademii Obrony Narodowej.W działalności naukowej i dydaktycznej prof. Marczak specjalizuje się m.in. w zagadnieniach z zakresu obrony terytorialnej, działań nieregularnych oraz historii wojskowości. W swoim wykładzie będzie koncentrował się na roli i znaczeniu jakie mają dla bezpieczeństwa naszego kraju obrona terytorialna oraz organizacje pozawojskowe.

Akademia Patriotyzmu to cykl odbywających się od stycznia do października bezpłatnych wykładów i warsztatów adresowanych do absolwentów szkół średnich i studentów. Jej organizatorem jest Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego a partnerem strategicznym KGHM Polska Miedź S.A. Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z polityką, mediami, historią i gospodarką.

/red./

Jak robić dobre wrażenie na widzach i słuchaczach?  W jaki sposób unikać pułapek manipulacji, budować spójny i pozytywny wizerunek oraz dobre kontakty z mediami? Te właśnie tematy zdominowały drugi zjazd Akademii Patriotyzmu, który odbył się w sobotę, 16 lutego w Krakowie.

 

Celem organizatorów projektu, czyli Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego, jest kształtowanie nowych elit. W XXI wieku muszą je tworzyć osoby rozumiejące media oraz potrafiące sobie z nimi doskonale radzić. Temu służyły zajęcia drugiego zjazdu Akademii.

 

Pierwszy wykład poprowadził Mariusz Bartkowicz, wieloletni dziennikarz Radia Kraków, były prezes tej stacji, a także współpracownik TVP Kraków. Zajęcia poświęcone były temu, na co zwracać uwagę występując w mediach – co zrobić, by dobrze w nich wypadać, budować relacje z dziennikarzami i odbiorcami, a także radzić sobie w kryzysach, które są nieodzowną częścią życia firm, instytucji czy ugrupowań politycznych. Słuchacze konfrontowali swoje doświadczenia z praktykiem, który przestrzegał ich przed pułapkami, w jakie łatwo wpaść, a trudniej z nich się wydobyć. Wykład uzupełniały przykłady konkretnych wystąpień, dyskusji i programów.

 

Gdzie szukać początków manipulacji? Czy dzieci mogą skutecznie manipulować dorosłymi? Czy człowiek znający metody i rodzaje manipulacji może czuć się bezpiecznie? Jak udowodniło spotkanie z dr. Krzysztofem Tenerowiczem, odpowiedzi na te pytania wcale nie są oczywiste. Uczestnicy Akademii na własnej skórze przekonali się, że znajomość technik manipulacji to za mało, by zabezpieczyć przed nią siebie i otoczenie. Wykładowi towarzyszyły liczne przykłady oraz duża interakcja ze strony słuchaczy. Jeszcze po zakończeniu zjazdu temat wykładu był gorąco dyskutowany przez uczestników – w związku z tym organizatorzy zapowiadają, że być może doczeka się on kontynuacji podczas kolejnych spotkań Akademii.

 

Akademia Patriotyzmu to projekt, w którym biorą udział młodzi ludzie, w większości studenci. Bieżąca edycję zainaugurowano w styczniu, a jej finał zaplanowano na październik br. Spotkania odbywają się w weekendy w Krakowie oraz Warszawie. Partnerem strategicznym projektu jest KGHM Polska Miedź.

 

/red./

Po inauguracji, która miała miejsce 26-27 stycznia br pora na drugi już zjazd Akademii Patriotyzmu. Ponownie odbędzie się on w Krakowie, już w najbliższą sobotę 16 lutego. Tym razem wykłady będą się skupiały na tematach medialnych. Partnerem strategicznym projektu jest KGHM Polska Miedź S.A, organizatorem natomiast Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego.

 

Pierwszym prelegentem będzie dziennikarz i publicysta Mariusz Bartkowicz. Od 2001 związany z Radiem Kraków, gdzie w latach 2006-2011 pełnił m.in. funkcję szefa newsroomu, redaktora naczelnego i prezesa zarządu. Obecnie prowadzi rozmowy z „Porannym Gościem Radia Kraków”, a także dyskusje w programach „O tym się mówi” oraz „Wyczyn i Blamaż Tygodnia”. Od 2017 roku współpracuje z TVP Kraków, gdzie prowadzi programy „Tematy Dnia”, „Gorący Temat” oraz „Bliżej Polityki”. Wykład red. Bartkowicza będzie poświęcony temu „Jak dobrze wypadać w mediach”.

 

Druga część zjazdu to wykład dr. Krzysztofa Tenerowicza pt. „ABC manipulacji czyli jak się nie dać mediom”. Wykładowca to ekonomista i dziennikarz. Od lipca 2006 do maja 2010 członek zarządu Radia Kraków S.A, a następnie dyrektor generalny stacji do lipca 2011. Prowadził w niej audycję „Oko w oko” oraz „Radioaktywni”. Był też zastępcą redaktora naczelnego stacji. Od 2008 do 2012 członek rad programowych TVP Rzeszów oraz Radia Rzeszów. Jest autorem rozprawy doktorskiej z zakresu finansowania mediów publicznych pt. „Finansowanie publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych w Polsce”.

 

Akademia Patriotyzmu to cykl odbywających się od stycznia do października bezpłatnych wykładów i warsztatów adresowanych do absolwentów szkół średnich i studentów. Tematyka zajęć  koncentruje się na zagadnieniach związanych z polityką, mediami, historią i gospodarką.

 

/red./

Foto: zdjęcie z I zjazdu Akademii, red. Marcin Makowski

 

Dlaczego negocjacje z potencjalnym samobójcą najlepiej zacząć od herbaty lub kawy? Jak rozpoznać „typowego terrorystę”? Czy dziennikarstwo pozostaje jeszcze sztuką, czy tylko umiejętnością pisania pod z góry założoną tezę? Dlaczego historii najlepiej uczyć się… ze starych gazet? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznali uczestnicy pierwszych zajęć w ramach Akademii Patriotyzmu.

 

Celem projektu realizowanego przez Fundację Centrum im. Władysława Grabskiego jest kształtowanie nowych elit: ludzi dynamicznych, ambitnych i szczerze oddanych Polsce. Od stycznia do października uczestnicy Akademii (osoby w wieku 18-25 lat) wezmą udział w cyklu bezpłatnych weekendowych warsztatów i wykładów prowadzonych przez ekspertów – przedstawicieli świata nauki, mediów, polityki. Partnerem strategicznym projektu jest KGHM Polska Miedź.

 

Pierwsze spotkanie zorganizowane zostało w krakowskim Kinie Kijów. Kilkadziesiąt młodych, ambitnych osób z całej Polski miało okazję wziąć udział w warsztatach specjalisty ds. bezpieczeństwa, jednego z czołowych negocjatorów policyjnych w III RP Dariusza Lorantego. Ciekawy i dynamiczny wykład składał się m.in. z prezentacji autentycznych nagrań negocjacji z samobójcami. Uczestnicy mogli zrozumieć, jak trudna i stresująca jest praca negocjatora oraz jak często zdarzają się porażki. Ekspert wyjaśniał, że umiejętności negocjatora niezbędne do pracy w policji znajdują także szerokie zastosowanie w biznesie. Na konkretnych przykładach wyjaśniał mechanizmy kierujące ludzkim zachowaniem i podejmowaniem decyzji. Opowiadał o wielu sytuacjach, w których o powodzeniu akcji zadecydował… napój zaoferowany potencjalnemu samobójcy, który zamierzał skoczyć z platformy. Samo zaproponowanie dowiezionej specjalnie w termosie kawy pozwoliły skrócić dystans na linii negocjator-samobójca. To już pierwszy krok do sukcesu. Kolejnym jest po prostu fizjologia. Po upływie pewnego czasu od wypicia kawy człowiek musi skorzystać z toalety. To stwarza negocjatorowi szansę na podjęcie stosownych działań.

 

Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje zdolności do negocjowania podczas specjalnie zaaranżowanych scenek.

 

Kolejny ekspert – prof. dr hab. Krzysztof Surówka z Katedry Finansów Samorządowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – przybliżył zebranym kwestie związane z sektorem finansów publicznych. Mówił m.in. o możliwościach pozyskiwania funduszy przez samorządy.

 

Dzięki zajęciom z red. Marcinem Makowskim młodzi ludzie mogli zrozumieć kluczowe zmiany, jakie nastąpiły w zawodzie dziennikarza na przestrzeni lat. Publicysta, który w swojej karierze przeprowadził rozmowy z niemal wszystkimi czołowymi postaciami obecnej polskiej sceny politycznej, tłumaczył, dlaczego trudno o zupełnie neutralne, niezaangażowane w żaden sposób materiały dziennikarskie. Pokazywał na konkretnych przykładach dobre wzorce i takie, których nie należy kopiować. Osobom, które rozważają wybór tego zawodu, polecał determinację i upór. Przypomniał, jak sam dziesiątki razy wysyłał redakcjom teksty, nie doczekując się żadnego odzewu.

 

Ostatni wykład zatytułowany „Historia w służbie polityki?” poprowadził dr Maciej Zakrzewski z Instytutu Pamięci Narodowej. Ekspert pokazywał na konkretnych przykładach, że historia co kilkadziesiąt lat pisana jest na nowo: to samo wydarzenie w podręcznikach sprzed 50 lat i obecnych zazwyczaj opisane jest z całkiem różnej perspektywy. Przekonywał uczestników, że najlepszym sposobem na poznanie historii jest czytanie gazet z danego okresu. To one dają najpełniejszy obraz nastrojów i realiów w danym czasie. Podręczniki zawsze są w pewien sposób wypaczone przez upływ czasu czy przekonania autorów.

 

– To budujące, że młodzi ludzie tak aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Chcieli się czegoś naprawdę dowiedzieć, mieli pytania i gotowe przemyślenia, którymi chętnie się dzielili – mówi Krzysztof Tenerowicz, Prezes Zarządu Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego. – Cieszę się, że firmy będące liderami rynku, takie jak KGHM, dostrzegają potrzebę inwestowania w młodych i ambitnych ludzi – dodaje.

 

– Świetna, ciekawa świata i dziennikarstwa młodzież na #AkademiaPatriotyzmu w Krakowie. Godziny warsztatów o mediach, dyskusji i pytań. Nie będzie z Polską źle, jeśli tak będą wyglądali jej przyszli liderzy – napisał na Twitterze po spotkaniu Marcin Makowski.

 

 

/red./