Organizacyjna szarża polskiej husarii!

W dniu 21 marca 2019 r. odbyło się pierwszy raz spotkanie w tak szerokim, reprezentatywnym składzie aż 13 grup husarskich, którego efektem jest podpisanie Deklaracji o utworzeniu Polskiej Ligii Husarskiej. 

 

Koordynacją tym wyjątkowym i prestiżowym projektem zajmie się białostocka fundacja, patronująca Podlaskiej Chorągwi Husarskiej.Powstanie Ligii jest efektem wielu lat starań o zintegrowanie środowiska husarskiego początkowo wokół Dnia Tradycji Rzeczypospolitej, który już od 9 lat rokrocznie odbywa się w Białymstoku i Pułtusku. W ramach tego wydarzenia prezentowana jest rekonstrukcja bitwy z udziałem wojsk husarskich.

 

W Pułtusku odbywały się od 5 lat nieformalne Mistrzostwa Polski Husarii, gdzie Fundacja Obowiązek Polski konsekwentnie zapraszała husarzy z całej Polski. Starania FOP i Podlaskiej Chorągwi Husarskiej stały się zasadniczym przyczynkiem do powstania Polskiej Ligii Husarii.Ideą powstania Ligii jest chęć popularyzowania tradycji polskiej jazdy rycerskiej a przede wszystkim wyjątkowej roli Husarii w dziejach Rzeczpospolitej. Ma ona na celu integrację środowiska husarskiego oraz wszystkich zainteresowanych husarią, angażowanie środowiska jeździeckiego w tradycyjne i użytkowe wykorzystywanie konia, a także promowanie polskiej szkoły jazdy.Przedstawiono założenia programowe Ligii i plan turniejów husarskich na 2019 rok, zakładający zorganizowanie 5-6 Turniejów.

 

Pierwszy Turniej odbędzie się 2 maja na zamku w Golubiu Dobrzyniu. Kolejne w Gniewie, Warszawie. Białystok będzie gościł elitę husarii 1 września w trakcie kolejnego Dnia Tradycji Rzeczypospolitej. Zwieńczeniem cyklu będzie wielki finał na Zamku w Pułtusku (14 września), który wyłoni najlepszego husarza, czynnie jeżdżącego konno i używającego broni typowej dla Husarii.Przewodniczącym PLH został Dariusz Wasilewski, rotmistrz Podlaskiej Chorągwi Husarskiej i prezes Fundacji Obowiązek Polski, która będzie zapewniała obsługę organizacyjną Ligii.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.obowiazekpolski.pl w zakładce Polska Liga Husarii.

 

Kontakt biuro@obowiazekpolski.pl

 

 

/dw/

Foto: Dariusz Wasilewski
Komentarze

Kraj

Świat