Ogólnopolska konferencja naukowa „Niepodległość. Idee-fakty-perspektywy”

W najbliższy poniedziałek i wtorek będzie miała miejsce w Krakowie studencko-doktorancka ogólnopolska konferencja naukowa „Niepodległość. Idee-fakty-perspektywy”. Podczas dyskusji poruszone zostaną z pewnością ważne tematy, którym powinno poświęcać się szczególnie czas przy okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wydarzenie to odbędzie się przy ul. Bernardyńskiej 3.

 

W tym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, która stwarza doskonałą okazję do upamiętnienia trudnych dziejów naszego narodu. W nawiązaniu do tego zapraszamy do udziału w dwudniowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Koło Naukowe „Phronesis” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i jego sekcję historii mówionej. Warty podkreślenia jest fakt, iż odbędzie się ona w Krakowie, w Skarbnicy narodowych pamiątek, mieście największych swobód w okresie zaborów, mieście Stańczyków, wielkich uroczystości patriotyczno-religijnych i kuźni przyszłej elity niepodległego państwa.

 

W pierwszym dniu obrad będziemy dyskutować nad politologicznym i ideologicznym ujęciem walki narodowowyzwoleńczej. Drugi dzień natomiast zostanie poświęcony na omówienie kwestii związanych z odzyskaniem niepodległości Polski w wymiarze regionalnym i lokalnym w relacjach historii mówionej. Podczas obu części konferencji będziemy rozpatrywać, jak przebiegała droga Polaków do niepodległości i jak sami Polacy o tej niepodległości mówili.

 

Mamy nadzieję na interesującą dyskusję oraz wartościową wymianę poglądów między uczestnikami.

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa. Poniżej zamieszczamy plan dwudniowej konferencji.

 

 

 
Źródło:

Komentarze

Kraj

Świat