O styl działania

Jedną z metod walki politycznej jest odbieranie przeciwnikowi powagi. Wprawdzie żyjemy w czasach, w których bycie „niepoważnym” nie przekreśla sukcesów na niwie politycznej, niemniej w przypadku endecji, prądu politycznego odwołującego się do ponad stuletniej tradycji, kwestia ta ma niebagatelne znaczenie. A to dlatego, że endecja nie jest nurtem skrajnym, choć za taką uchodzi w większości mediów.

 

Miejsce endecji jest w głównym nurcie polskiej polityki. Posiada ona ku temu niezbędne atrybuty: długą tradycję, uniwersalną myśl polityczną zbudowaną na realizmie działania, a także – co niezmiernie ważne – niekłamane zainteresowanie młodego pokolenia. Jeśli do tego dodamy bezinteresowność zdecydowanej większości działaczy endeckich, to sukcesy polityczne powinny być w zasięgu ręku. Tak jednak wciąż nie jest. Stąd pytanie o styl działania, które być może leży u źródeł dotychczasowych niepowodzeń.

 

To, że endecja nie miała i nie ma dobrego publicyty jest sprawą oczywistą. Wyniszczona najpierw przez Niemców, następnie eksterminowana w latach stalinowskich, stała się łatwym celem czarnej propagandy, z którą nie miała ani możliwości ani sił się zmierzyć. Fizyczna likwidacja, tortury, zastraszenia, odbieranie czci i honoru, totalna marginalizacja – to los endeków, którzy nie wpisali się w nową rzeczywistość. Ale także ci, którzy wpasowali się w PRL, jak chociażby Bolesław Piasecki i stworzone przez niego stowarzyszenie PAX, w żaden sposób się nie zdołali się uwolnić od czarnej legendy.

 

Dla przeciwników endecja była i jest ostoją antysemityzmu, nacjonalizmu, faszyzmu czy obskuranckiego tradycjonalizmu. To się nie zmieni. Niemniej to, w jaki sposób na endecję patrzeć będą Polacy, zależy w dużej mierze od tych, którzy będą jej forpocztą. Jeśli nie ulegną oni tromtadracji i taniemu efekciarstwu narodowej frazeologii, jeśli zamiast zaciężnej propagandowej  konnicy, postawią na lekką i zwrotną jazdę, a także jeśli zdecydują się na odseparowywanie osób niezrównoważonych, szukających w endecji lekarstwa na wszystkie spiski świata, to jest duża szansa na to, że to endecja podyktuje Polakom narrację na swój temat.

 

Szafowanie narodową i patriotyczną ornamentyką nie może przesłaniać tego, co najistotniejsze dla narodowej demokracji, czyli mrówczej pracy uświadamiającej oraz uczestnictwa we wszelkich inicjatywach budujących i umacniających polską wspólnotę tam gdzie mieszkamy. Endecki styl działania powinien być dzisiaj stylem przykładu, szczególnie tego osobistego. W czasach sformatowanych osobowości, multiplikujących się gustów, dramatycznie niskiego poziomu czytelnictwa, endek powinien się wyróżniać – nie tylko oczytaniem, ale i siłą osobowości.

 

Świat, w którym dzisiaj żyjemy jest nieprzystawalny do tego, w jakim rodziła się endecja. Zmieniło się praktycznie wszystko, poza geopolityką. Jako Polska, wciąż tkwimy pomiędzy dwoma potęgami – Niemcami i Rosją. Wprawdzie jesteśmy członkiem Unii Europejskiej (swoją drogą ciekawe, jak by się na nią zapatrywał Roman Dmowski), która uczyniła z Europy kontynent państw mocno zintegrowanych, kooperujących w stopniu, jaki się nigdy wcześniej Europie nie przydarzył, to jednak wciąż o sile państwa decyduje potencjał: gospodarczy, militarny, naukowy, kulturowy i ludnościowy. Ten w przypadku Polski, wciąż pozostawia wiele do życzenia.

 

Na to wszystko nakłada się permanentna rewolucja technologiczna, która obok czynienia życia łatwiejszym i przyjemniejszym, niesie wyzwania nigdy wcześniej nie stawiane przed człowiekiem. Jej owocami stały się nieprzewidywalność, będąca wynikiem impetu modernizacyjnego, anektującego wszystkie dziedziny życia, ale także kosmopolityzacja i indywidualizacja, co szczególnie w przypadku tej ostatniej, mocno widać w kulturze. To wszystko obrazuje złożoność materii (i ducha), wobec którego przychodzi stanąć dzisiejszym endekom. Rozwiązań nie znajdą w pismach Romana Dmowskiego czy innych zacnych antenatów myśli narodowej. Oni nie byli jasnowidzami. Z czasami współczesnymi, mierzyć muszą się ludzie im współcześni.

 

Myśl narodowa, wbrew temu co się powszechnie mniema, była zawsze katalizatorem przemian, wychodząc naprzeciw nowoczesności. Potrafiła łączyć tradycję z konieczną modernizacją. W latach swojej świetności myśl endecka była obecna w salach wykładowych uniwersytetów, jaki i w chłopskich chatach, odciskała piętno na ekonomii i kulturze, czy szeroko rozumianej humanistyce.  Miała swoich wybitnych przedstawicieli w naukach ścisłych. Nie było dziedziny życia, na której endecy nie odcisnęliby swojego piętna. To jedno z zadań endeków, by także o tym przypominać.

 

Tragizm polskich losów sprawił, że endecja na długo wypadła z gry, a właściwie została brutalnie z niej wyrzucona. Dzisiaj, używając piłkarskiej przenośni, endecja aspiruje do tego, by wrócić na boisko. Boisko zazdrośnie strzeżone przez wyjadaczy z „Ligi mistrzów”. Nie mam wątpliwości, że czas endecji nadchodzi, i że kiedy wyjdzie wreszcie na boisko, zagra mecz życia. Mecz w wielkim stylu.

 

Póki co buduje drużynę.

 

Maciej Eckardt– politolog i samorządowiec. Publicysta  „Myśli.pl” i portalu Prawica.net. Założyciel i prezes Towarzystwa Kamrackiego, dumny ojciec trojaczków.

 

Tekst pochodzi z 38. numeru kwartalnika „Myśl.pl”
Komentarze

Kraj

The business marketplace is global and encompasses everyone. Due to the global nature of business, firms from distinctive countries make an effort to procure for business affairs along with mergers and acquisitions. This kind of approach is becoming very popular these days as your competitors in the business market is increasing and it is getting challenging to survive against.

In comparison with other sectors, the business companies are far more competitive than some other. Many business houses have done M&A bargains at the time of buying different businesses. For instance, if the multinational firm wants to acquire a manufacturing provider, they often come across it quite tough to compete with the organization houses of their own country. In this scenario, it can be obvious that they turn to the M&A marketplace for getting their needs fulfilled.

The business industry has several international standards in place. This is applicable towards the M&A discounts too. Because the M&A market is all about acquisitions and mergers, it makes sense the fact that the mergers and acquisitions have to be coordinated internationally as well. For instance, if the company decides to merge while using company processing the business implements of the business, this are not able to happen unless of course the combination takes place by using a legally known channel.

Every nation has its own regulating framework which will needs to be and then all it is businesses. In order to do this, there needs to be a lot of coordination regarding the regulatory organizations and the properties for the same.

A global market also means that deals happen to be open to various countries. Because of this, it is important for your business to have the accompanied by a consultants who can help them be sure that they are able to produce a deal work in their favour.

The firms which do M&A deals constantly seek out countries that are thinking about making them their very own partners. Additionally, they help them to learn the best spots for the actual business where they can possess maximum benefit. The firms which experts claim M&A discounts are usually in a strong position when it comes to the selection of the target marketplaces.

Regarding the multinational companies, they will always seek out the countries which are equipped of buying several business suits of the identical brands. They must make sure that they are able to buy enough business suits for his or her business associates so that they can get the necessary balance among supply and demand.

The way that M&A bargains are getting carried out by the has truly helped those to find out the very best locations for different too. Due to the fact that they are in a strong standing when it comes to the selection of the target markets, they are able to identify the perfect places that they can generate a deal improve them.

Some of the have actually been using their M&A deals as being a bargaining tool when they really want to purchase a certain set of agrees with. The companies which in turn M&A deals want to make sure they get enough office attire for their work associates so that they can make sure that they find the right stability between source and require.

Community corporations likewise make use of M&A deals to get their requirements met. This is very important because it helps them to acquire all the products that they dependence on their business firms.

It is not the particular countries which sell and buy products through the M&A industry but many in the trundlebushtuckerday.com are also associated with this type of business. There are several organizations that are engaged in providing a global market with goods and services and maybe they are just awaiting the time when they will be able to increase their reach to other countries.

The companies that are engaged in the M&A deals markets have been doing so since long ago now they are flourishing like by no means before. Therefore , if you are in M&A deals, you can be sure that the online is also waiting for you.

Are you looking for international women with regard to marital relationship? In that case, you happen to be blessed. There are numerous choices on the market intended for international women at this point. You can find dating to possess a incredibly hot european new bride as your wife or perhaps be described as a foreign guy just who falls in enjoy by using and repentant a female via some other nation.

Learn various details of different places which were obtaining these ladies designed for marital life. In order to find the appropriate women to be the better half, you have to know what exactly nation completely out of. There are lots of places that do not necessarily have the very best status to look at within international wedding brides. It is very important understand the type of person you will be marriage to.

The land of preference for women seeking to choose the United States is definitely Africa. When you have never thought to be planing a trip to The african continent, it may be a good idea to check it out first of all. Girls out of locations for example South Africa, Nigeria, Kenya, Tanzania, and even Uganda are repeating this. There are many reasons that women from these countries might want to travel to the United States. One of the reasons for this should be to generate enough income to assist their families at home.

In most African nations, folks are very poor. It may be less complicated for the gal to get a college degree inside a location exactly where individuals are more at ease together with very well away from. In case a lady in The african continent has got children, it’s easier for her to bring them upwards appropriately within a modern society wherever they will could have a much better lifestyle.

A further nation that is a good option for women via African areas is usually Vietnam. Girls by Vietnam can produce a very nice marital life. They are really taught a few of the identical ingredients that west women usually are, although you can find differences in lifestyle too. When you are inside Vietnam, you will have a large amount of flexibility, while in america, you simply must conform to particular guidelines of behaviour.

There are a great number of fabulous Asian women of all ages that happen to be at this time going to Vietnam. They will adore to head to Vietnam since they is often as Western as they need together with come to feel since cozy since they desire. The boys who want to marry Asian women will find all of them very simple to cooperate with.

The other option will be to look at Asia, which is the final region that is definitely popular for you if you arriving at the through Sri Lanka. The ladies throughout Ceylon (veraltet) generally get married to British isles men because they are really the only adult men who will provide them with the liberty to reside their own country. This is the reason ladies browse around here coming from Ceylon (veraltet) are really popular in the US. The best time to check out Sri Lanka is definitely during the dried time, which is throughout the a few months regarding November through The spring.

In order to find the appropriate girls pertaining to relationship out of Ceylon (veraltet), you will need to proceed to the marketplace in addition to meet with a couple of girls. These kinds of females generally know somebody who has recently been wedded lately and will also be ready to discuss that. When you are able to find a lady who had been married recently, you will find the girl at a better price tag.

Are you looking for international women with regard to marital relationship? In that case, you happen to be blessed. There are numerous choices on the market intended for international women at this point. You can find dating to possess a incredibly hot european new bride as your wife or perhaps be described as a foreign guy just who falls in enjoy by using and repentant a female via some other nation.

Learn various details of different places which were obtaining these ladies designed for marital life. In order to find the appropriate women to be the better half, you have to know what exactly nation completely out of. There are lots of places that do not necessarily have the very best status to look at within international wedding brides. It is very important understand the type of person you will be marriage to.

The land of preference for women seeking to choose the United States is definitely Africa. When you have never thought to be planing a trip to The african continent, it may be a good idea to check it out first of all. Girls out of locations for example South Africa, Nigeria, Kenya, Tanzania, and even Uganda are repeating this. There are many reasons that women from these countries might want to travel to the United States. One of the reasons for this should be to generate enough income to assist their families at home.

In most African nations, folks are very poor. It may be less complicated for the gal to get a college degree inside a location exactly where individuals are more at ease together with very well away from. In case a lady in The african continent has got children, it’s easier for her to bring them upwards appropriately within a modern society wherever they will could have a much better lifestyle.

A further nation that is a good option for women via African areas is usually Vietnam. Girls by Vietnam can produce a very nice marital life. They are really taught a few of the identical ingredients that west women usually are, although you can find differences in lifestyle too. When you are inside Vietnam, you will have a large amount of flexibility, while in america, you simply must conform to particular guidelines of behaviour.

There are a great number of fabulous Asian women of all ages that happen to be at this time going to Vietnam. They will adore to head to Vietnam since they is often as Western as they need together with come to feel since cozy since they desire. The boys who want to marry Asian women will find all of them very simple to cooperate with.

The other option will be to look at Asia, which is the final region that is definitely popular for you if you arriving at the through Sri Lanka. The ladies throughout Ceylon (veraltet) generally get married to British isles men because they are really the only adult men who will provide them with the liberty to reside their own country. This is the reason ladies browse around here coming from Ceylon (veraltet) are really popular in the US. The best time to check out Sri Lanka is definitely during the dried time, which is throughout the a few months regarding November through The spring.

In order to find the appropriate girls pertaining to relationship out of Ceylon (veraltet), you will need to proceed to the marketplace in addition to meet with a couple of girls. These kinds of females generally know somebody who has recently been wedded lately and will also be ready to discuss that. When you are able to find a lady who had been married recently, you will find the girl at a better price tag.

Are you looking for international women with regard to marital relationship? In that case, you happen to be blessed. There are numerous choices on the market intended for international women at this point. You can find dating to possess a incredibly hot european new bride as your wife or perhaps be described as a foreign guy just who falls in enjoy by using and repentant a female via some other nation.

Learn various details of different places which were obtaining these ladies designed for marital life. In order to find the appropriate women to be the better half, you have to know what exactly nation completely out of. There are lots of places that do not necessarily have the very best status to look at within international wedding brides. It is very important understand the type of person you will be marriage to.

The land of preference for women seeking to choose the United States is definitely Africa. When you have never thought to be planing a trip to The african continent, it may be a good idea to check it out first of all. Girls out of locations for example South Africa, Nigeria, Kenya, Tanzania, and even Uganda are repeating this. There are many reasons that women from these countries might want to travel to the United States. One of the reasons for this should be to generate enough income to assist their families at home.

In most African nations, folks are very poor. It may be less complicated for the gal to get a college degree inside a location exactly where individuals are more at ease together with very well away from. In case a lady in The african continent has got children, it’s easier for her to bring them upwards appropriately within a modern society wherever they will could have a much better lifestyle.

A further nation that is a good option for women via African areas is usually Vietnam. Girls by Vietnam can produce a very nice marital life. They are really taught a few of the identical ingredients that west women usually are, although you can find differences in lifestyle too. When you are inside Vietnam, you will have a large amount of flexibility, while in america, you simply must conform to particular guidelines of behaviour.

There are a great number of fabulous Asian women of all ages that happen to be at this time going to Vietnam. They will adore to head to Vietnam since they is often as Western as they need together with come to feel since cozy since they desire. The boys who want to marry Asian women will find all of them very simple to cooperate with.

The other option will be to look at Asia, which is the final region that is definitely popular for you if you arriving at the through Sri Lanka. The ladies throughout Ceylon (veraltet) generally get married to British isles men because they are really the only adult men who will provide them with the liberty to reside their own country. This is the reason ladies browse around here coming from Ceylon (veraltet) are really popular in the US. The best time to check out Sri Lanka is definitely during the dried time, which is throughout the a few months regarding November through The spring.

In order to find the appropriate girls pertaining to relationship out of Ceylon (veraltet), you will need to proceed to the marketplace in addition to meet with a couple of girls. These kinds of females generally know somebody who has recently been wedded lately and will also be ready to discuss that. When you are able to find a lady who had been married recently, you will find the girl at a better price tag.

Świat