Nowy rok, nowa płaca minimalna. Na rok 2019 szykuje się podwyżka
Jak podaje gazeta telewizjarepublika.pl, jutro Rada Ministrów podejmie decyzję o wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku.

Tuż przed nadzwyczajnym posiedzeniem plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku odbył się briefing prasowy, w którym uczestniczyła obecna minister odziny, pracy i polityki społecznej  Elżbieta Rafalska. Minister zapytano między innymi o spór NSZZ „Solidarność” z rządem w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2019 roku.

„15 września mija ustawowy termin, w którym Rada Ministrów musi przyjąć ostateczną wysokość minimalnego wynagrodzenia. Jutro jest Rada Ministrów, więc od decyzji premiera i całej Rady Ministrów zależy wysokość minimalnego wynagrodzenia. Propozycja, która będzie jutro przedstawiana na radzie Ministrów, to jest wspólne stanowisko wcześniejsze, tj. 2220 zł, a minimalna stawka godzinowa – 14,50 zł. Ale ostateczna decyzja premiera i Rady Ministrów – jutro” – mówiła minister.

30 sierpnia 2018 roku w Gdańsku, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” obradowała propozycje rządu przedstawione przez minister Rafalską, z upoważnienia premiera Mateusza Morawieckiego. Minister podkreśliła wówczas, że ostatnia propozycja nie jest finalna. Zadeklarowała jednocześnie, że „rząd jest otwarty na propozycje związkowe”.

Po obrasach, związkowcy NSZZ „Solidarność” zaznaczyli, że oczekują minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku nie mniejszego niż 2255 zł (wcześniej postulowali o 2278 zł). Związkowcy chcieliby też „ustalenia jako podstawy do wyliczeń odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na poziomie co najmniej drugiego półrocza 2014 r.”.

Związkowcy podtrzymują, że propozycja rządu dot. wzrostu wynagrodzeń „wymaga dalszych ustaleń”.

źródło: telewizjarepublika.pl
fot. Wikipedia Commons
Komentarze

Kraj

Świat