Nowa ulga podatkowa. Resort kultury chce promować patriotyzm

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postuluje wprowadzenie nowej ulgi podatkowej. Ma to związek z dostrzeganym przez resort potencjałem gier wideo, które mają wielu odbiorców na całym świecie, przez co mogą przyczynić się do promowania Polski oraz naszego patriotyzmu.

 

Postulowana przez ministerstwo ulga podatkowa dotyczyć ma producentów gier „o charakterze kulturowym”. Chodzi o to, aby fabuła i przekaz gry mógł nieść ze sobą treści promujące polski patriotyzm. Pozwoliłoby to też uświadamiać na temat naszej historii i kultury osoby w różnych częściach świata.

 

Projekt ustawy o zasadach wspierania produkcji kulturowych gier wideo zakłada, że ulga dawałaby możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym CIT/PIT 100% określonych ustawowo kosztów kwalifikowanych.

 

Ministerstwo jest zdania, że taka zmiana przełoży się na realną korzyść dla podatnika, a stanowiło by ją 19% kosztów kwalifikowanych.

 

Resort zwraca uwagę na to jak kluczowym przy swoim wyjątkowo szybkim rozwoju staje się sektor gier wideo wśród sektorów kultury i kreatywnych na świecie. Już na ten moment, stały się porównywalne z budżetami najdroższych produkcji filmowych, budżety promocyjne i produkcyjne popularnych gier, które odnoszą sukcesy w skali świata. W roku 2017 oszacowano wartość światowego rynku gier wideo na blisko 110 miliardów USD. Prognozy wskazują, że do 2030 roku, jej poziom zbliży się do 130 mld USD.

 

Jeśli chodzi o polski rynek gier wideo to w 2016 roku jego wartość wyniosła 1,85 mld zł. Na 2019 r. natomiast prognozuje się wartość o wysokości 2,23 mld zł. W 2017 roku, polski rynek gier wideo zajmował 23. na świecie, a 7. miejsce w Europie pod względem wartości. Ta branża rozwija się u nas bardzo dynamicznie. Według szacunków, działa w Polsce ok. 330 firm tworzących gry, z czego 18 jest notowanych na giełdzie. Zatrudniają one ponad 4000 pracowników, ale liczba ta stale rośnie.

 

Jak uważa resort, planowane zmiany są krokiem koniecznym. W wyjaśnieniach zamieszczonych na stronie internetowej Kancelarii Premiera przypomniano, że „podobne mechanizmy od lat funkcjonują w innych krajach, przede wszystkim w tych, których rynki gier wideo znajdują się w ścisłej światowej czołówce- np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji i Finlandii.”

 

Planowane w projekcie rozwiązania oraz ich wprowadzenie mieści się w ramach realizowania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) przyjętej uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14.02.2017 w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260).

 

Rozpatrywanie tego czy dana gra będzie mogła zostać objęta ulgą, będzie odbywać się indywidualnie. Ta procedura oparta zostanie o tzw. test kulturowy. W trakcie przygotowywania takiego testu, brane są pod uwagę rozwiązania funkcjonujące w innych unijnych krajach. Kryteria dotyczyłyby miejsca akcji rozgrywki, głównych bohaterów, jak również obecność elementów dziedzictwa kulturowego, bądź też historycznego.

 

– Do kluczowych oczekiwanych efektów wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie należy zaliczyć zwiększenie zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzeń w sektorze gier wideo, co przełoży się na większe wpływy do budżetu państwa z tytułu PIT – twierdzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 
Źródło:

Komentarze

Kraj

Świat