Naukowcy ostrzegają. „To będzie koniec ziemi”

Naukowcy ostrzegają, że przy obecnym tempie spadku owady mogą zniknąć w ciągu najbliższego stulecia. Wskaźnik wyginięcia owadów jest osiem razy szybszy niż u ssaków, ptaków i gadów. Światowa społeczność owadów już weszła na ścieżkę wymarcia, grożąc dramatycznym upadkiem wszystkich ekosystemów natury.

 

Jak informują oficjalne dane, ponad 40% gatunków owadów zmniejsza swoją liczebność,           a jedna trzecia jest zagrożona. Tempo wyginięcia jest osiem razy szybsze niż u ssaków, ptaków   i gadów. Całkowita ilość owadów spada w tempie 2,5% rocznie i według najlepszych dostępnych informacji, mogą zniknąć w ciągu stulecia.

 

Planeta jest na początku szóstej masowej zagłady w swojej historii, z ogromnymi stratami odnotowanymi już u większych zwierząt, które są łatwiejsze do zbadania. Ale owady są zdecydowanie najbardziej różnorodnymi i licznymi zwierzętami – są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich ekosystemów, twierdzą naukowcy, jako pokarm dla innych stworzeń, zapylaczy i recyklerów substancji odżywczych.

 

Spadek populacji owadów odnotowano w tak odmiennych krajach jak Niemcy i Puerto Rico , ale opinia naukowców wyraźnie wskazuje, że kryzys ma zasięg globalny.

 

Powodem spadku ilości owadów jest w szczególności intensywne stosowanie pestycydów oraz urbanizacja i zmiany klimatu. W tropikach, gdzie rolnictwo przemysłowe często jeszcze nie występuje, wzrost temperatury spowodowany zmianami klimatu uważa się za istotny czynnik spadku . Gatunki tam przystosowane są do bardzo stabilnych warunków i mają niewielką zdolność do zmiany.

 

Jak powiedział Francisco Sánchez-Bayo z University of Sydney w Australii: „Główną przyczyną spadku jest intensyfikacja rolnictwa. Oznacza to eliminację wszystkich drzew i krzewów, które normalnie otaczają pola, więc istnieją nagie pola, które są traktowane syntetycznymi nawozami i pestycydami. Upadek owadów zaczął się u zarania XX wieku , przyspieszył w latach 50. i 60. i osiągnął niepokojące proporcje w ciągu ostatnich dwóch dekad”.

 

Spadek 2,5% rocznie w ciągu ostatnich 25-30 lat jest szokujący, powiedział Sánchez-Bayo: „To jest bardzo szybki spadek. Za 10 lat będzie o jedną czwartą mniej owadów, za 50 lat zostanie tylko połową, a za 100 lat nie będzie ich w ogóle”.

 

Źródło: nczas.com
fot. pxbay.com
LS
Komentarze

Kraj

Świat