Koniec wolności w internecie? PE poparł ACTA 2

Parlament Europejski poparł w środę projekt dyrektywy o prawie autorskim dotyczącym internetu. Za projektem opowiedziało się 438 europosłów, przeciw było 226, a wstrzymało się od głosu 39.

Jak wskazywał instytut Ordo Iuris, zaakceptowanie projektu w kształcie zaproponowanym przez Komisję Europejską oznacza koniec Internetu w formie znanej nam dotychczas, czyli koniec względnej wolności w sieci. Najbardziej kontrowersyjne i krytykowane zarazem przepisy to artykuł 11 oraz artykuł 13 projektu dyrektywy. Artykuły przewidują odpowiednio:

– przyznanie wydawcom wyłącznego prawa do zwielokrotniania utworu, co ograniczy między innymi dopuszczalność prywatnego oraz niekomercyjnego korzystania bez licencji z materiałów prasowych.

Jak pisze Ordo Iuris: „W skrajnej postaci przepis ten może skutkować wprowadzeniem zakazu bezpłatnego linkowania do treści zamieszczonych w Internecie oraz niezwłocznym usuwaniem przez portale społecznościowe udostępnianych przez internautów materiałów, także tych nieobjętych prawami autorskimi, ale błędnie zakwalifikowanych do tej kategorii przez algorytmy używane przez portale społecznościowe”.

– wprowadzenie szeregu mechanizmów monitorowania, filtrowania treści zamieszczanych w Internecie, przerzucenie na właścicieli portali internetowych obowiązku bieżącego monitorowania i filtrowania danych, co może doprowadzić do podważenia ekonomicznych podstaww funkcjonowania mniejszych i lokalnych portali. Powodem może być brak odpowiednich zasobów finansowych potrzebnych do dostosowania się do nowych przepisów.

źródło: magnapolonia.org
ordoiuris.pl
fot. Wikipedia Commons
Komentarze

Kraj

Świat