Komisja Europejska uruchamia procedurę przeciw Polsce

Jak podaje tvp.info, Komisja Europejska wszczyna wobec Polski procedurę naruszenie prawa UE w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Rząd dostał miesiąc na odpowiedź.

Komisja Europejska ma wezwać Polskę do usunięcia uchybienia, które według unijnych komisarzy zostało zawarte w uchwalonej ustawie o Sądzie Najwyższym.
Jest to pierwszy etap procedury naruszeniowej. Zwyczajem jest, że Komisja Europejska daje państwu członkowskiemu dwa miesiące na odpowiedź, jednak tym razem będzie to o połowę mniej.

Jeśli po pierwszym etapie procedury naruszeniowej Komisja Europejska uzna, że Polska nie wypełnia swoich zobowiązań, może przesłać Warszawie uzasadnioną opinię, co jest drugim etapem procedury i również wymaga czasu na reakcję. Dopiero wtedy Komisja Europejska może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

Jak podaje tvp.info, „Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja, złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN.”

Obecnie w Sądzie Najwyższym orzeka 74 sędziów, spośród których 27 osiągnęło wiek 65 lat.
Źródło:

Komentarze

Kraj

Świat