Jest wyrok ws. ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej!

Skarga w sprawie tego jak przebiegały ekshumacje ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu 10 kwietnia 2010 roku, została złożona przez Małgorzatę Rybicką oraz Ewę Solską, których mężowie stracili wówczas życie.

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w postępowaniu toczącym się w tej sprawie. Uznano, że działania prowadzone przez prokuraturę naruszyły artykuł 8. Konwencji Praw Człowieka mówiący o poszanowaniu życia prywatnego i rodzinnego. Zdaniem sędziów, interesy rodzin ofiar katastrofy nie były brane pod uwagę, podczas wyjaśniania przyczyn tej tragedii oraz prowadzenia śledztwa przez prokuraturę. Trybunał uważa, że prokuratura przez swoje arbitralne działania pozbawiła bliskich ofiar jakiejkolwiek ochrony w tej sprawie.

 

– Skarżący sprzeciwiali się ekshumacji, pisali listy do prokuratora generalnego, składali zażalenia i domagali się nakazu sądowego, bezskutecznie. Prokurator odmówił przyjęcia zażaleń, uznając je za niedopuszczalne. Sądy cywilne odrzuciły wniosek o wydanie nakazu sądowego, stwierdzając, że prokurator miał obowiązek zgodnie z prawem krajowym nakazać przeprowadzenie sekcji zwłok w każdym przypadku podejrzanej śmierci, a jeśli zwłoki zostały już pochowane, nakazanie ekshumacji – czytamy we wcześniejszym komunikacie Trybunału.

 

– Zarządzenie ekshumacji wbrew ich woli oraz pozbawienie ich skutecznych środków odwoławczych od postanowienia prokuratora w tej sprawie, naruszają m.in. ich prawo do prywatności i życia rodzinnego gwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – stwierdziła natomiast Helsińska Fundacja Praw Człowieka reprezentująca Ewę Solską i Małgorzatę Rybicką.

 

Zgodnie z wyrokiem Trybunału, państwo polskie zobowiązane jest wypłacić po 16 tysięcy euro zadośćuczynienia bliskim Leszka Solskiego oraz Arkadiusza Rybickiego.

 

Źródło: rmf24.pl

Fot.: Wikimedia Commons

 
Komentarze

Kraj

Świat