Dziś rocznica jednego z najpiękniejszych wydarzeń w historii Polski

Dokładnie 99 lat temu  uchwalono Traktat Wersalki. Jej najważniejszym rezultatem jest powrót Polski na mapy świata po 123 latach zaborów. W imieniu odrodzonego państwa sygnował ją Roman Dmowski – architekt polskiej niepodległości. 

 

Konferencja pokojowa w Paryżu porządkująca Europę i świat po pierwszej Wojnie Światowej trwała rok czasu o 18 stycznia 1919 roku do 21 stycznia 1920 roku. Wzięło w niej udział 27 zwycięskich państw. Owocem konferencji jest uchwalenie Traktatu Wersalskiego ratyfikowanego również przez przegrane i Wielkiej Wojnie kraje. Polska reprezentowana była przez przedstawicieli Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dmowskim i Ignacym Paderewskim na czele.

 

Traktat zakładał m. in. rozbrojenie Niemiec i wysokie reparacje wojenne, rozdział Austro-Węgier na mniejsze byty państwowe i powrót niepodległej Polski na mapy świata. Efektem zmyślnej dyplomacji Romana Dmowskiego, opinia międzynarodowa zrozumiała dziejową potrzebę istnienia polskiej państwowości.

 

Dmowski poświęcił sprawie polskiej całe swoje życie i działalność społeczno-polityczną. Jego największe sukcesy to ustanowienie Komitetu Narodowego Polskiego w 1917 roku, w oparciu o który zachodnia Ententa porozumiewała się z przedstawicielami narodu polskiego, zainicjowanie powstania tzw. Błękitnej Armii i dogłębne opracowanie istoty polskiej tożsamości narodowej, które pomogło w samookreśleniu Polaków w nowej rzeczywistości. Clou swoich przemyśleń Dmowski zawarł w literackim dziele „Myśli Nowoczesnego Polaka”.

 

Traktat Wersalski przypieczętował ład europejski jedynie na dwie dekady do wybuchu II Wojny Światowej.
Komentarze

Kraj

Świat