W ostatni weekend, 13 kwietnia po raz drugi w tym roku Warszawa gościła słuchaczy Akademii Patriotyzmu. Tym razem wykłady poświęcone były zagadnieniom infrastrukturalno- transportowym oraz kwestii skutecznego przywództwa.

 

Wykładowcami czwartego już zjazdu Akademii Patriotyzmu byli Tomasz Buczyński, dyrektor departamentu kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury oraz historyk i badacz okresu PRL, dr Rafał Łatka.

 

Podczas pierwszego wykładu Tomasz Buczyński przybliżył słuchaczom branżę kolejową w naszym kraju. Jego wykład „Kolej wczoraj i jutro- organizacja, inwestycje, prawo” koncentrował się nie tylko na stronie teoretycznej ale także poprzez odwołania do konkretnych przykładów oraz zagadnień, miał wymiar praktyczny. Sporo miejsca w dyskusji pomiędzy ekspertem a słuchaczami, wśród których są także studenci kierunków związanych z logistyka i transportem,  poświęcono roli i znaczeniu jakie może mieć dla naszego kraju powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

Drugi wykład wygłosił dr Rafał Łatka z Instytutu Pamięci Narodowej.  Na przykładzie sylwetki „Prymasa Tysiąclecia” Stefana Wyszyńskiego pokazał jak wielkie znaczenie może mieć działanie i przykład jaki daje narodowi  jednostka. Dr Łatka podkreślał wielopłaszczyznowość działań Kardynała Wyszyńskiego oraz jego determinację i rozwagę w działaniu. Przytoczył wiele mniej znanych epizodów z jego życia oraz wspólnie ze słuchaczami analizował przesłanie jakim dla współczesnych może być  życie i aktywność Prymasa.

 

Akademia Patriotyzmu to cykl odbywających się od stycznia do października 2019 roku bezpłatnych wykładów i warsztatów adresowanych do absolwentów szkół średnich i studentów. Jej organizatorem jest Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego a partnerem strategicznym KGHM Polska Miedź S.A. Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z polityką, mediami, historią i gospodarką. Kolejny zjazd już w maju. Tym razem odbędzie się on w Krakowie.

 

 

/red./

 

 

Po raz drugi to Warszawa będzie miejscem zjazdu Akademii Patriotyzmu. Właśnie trwa pierwszy wykład czwartego zjazdu. Tym razem na słuchaczy czekają dwa wykłady. Pierwszy z zakresu  infrastruktury kolejowej, który wygłosi Tomasz Buczyński, drugi to spotkanie z historykiem i badaczem okresu PRL, dr Rafałem Łatką. 

 

Pierwszy wykładowca, Tomasz Buczyński to dyrektor departamentu kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Jego wykład, zatytułowany: „Kolej wczoraj i jutro- organizacja, inwestycje, prawo” przybliży słuchaczom tematykę rozwoju infrastruktury kolejowej w naszym kraju. Uwzględni również niezwykle medialne zagadnienie jakim jest powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

Drugi wykład, który wygłosi dr Rafał Łatka z Instytutu Pamięci Narodowej poświęcony sylwetce kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na przykładzie „Prymasa Tysiąclecia” słuchacze będą zgłębiać zagadnienia związane z tym jak być skutecznym przywódcą. Tytuł wykładu dr Łatki brzmi: „Jak być przywódcą. Kardynał Stefan Wyszyński, jako Polak, patriota i przywódca zmagań o wolną Polskę”.

 

Akademia Patriotyzmu to cykl odbywających się od stycznia do października 2019 roku bezpłatnych wykładów i warsztatów adresowanych do absolwentów szkół średnich i studentów. Jej organizatorem jest Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego a partnerem strategicznym KGHM Polska Miedź S.A. Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z polityką, mediami, historią i gospodarką.

 

 

/red/

 

Jednym ze sztandarowych projektów stowarzyszenia Endecja jest projekt pod nazwą „Akademia Młodej Endecji”. W jej ramach, młodzi ludzie chcący aspirować do bycia elitą odpowiedzialną na różnych płaszczyznach za rozwój naszego państwa, spotykają się na zorganizowanych przez kierownictwo Endecji zjazdach, aby wspólnie uczestniczyć w wykładach, warsztatach oraz dyskusjach przynoszących im przydatną wiedzę. Poruszane są wówczas tematy z zakresu nie tylko polityki, ale też innych ważnych dziedzin, które interesują tych zdeterminowanych do działania dziewczyn i chłopaków z różnych województw. Przedsięwzięcie to określane jest też nie bez powodu jako „kuźnia elit” .

 

Fakt, że na formacyjnej i edukacyjnej działalności skupia się Endecja, wynika z faktu iż to właśnie wykuwanie przyszłych elit, poprzez ułatwianie pozyskiwania przydatnych umiejętności i wiedzy młodym patriotom jest celem jaki stawiają przed sobą endecy. Jak mówią sami liderzy stowarzyszenia Endecja, jest to oczywiście droga na lata, jednak już widzimy owoce działalności przedstawicieli Narodowej Demokracji.

 

To właśnie dzięki działaniom posła Sylwestra Chruszcza (prezesa stowarzyszenia „Endecja”) oraz innym przedstawicielom tego środowiska udało się m.in. wprowadzić do programu nauczania w szkołach więcej treści o Romanie Dmowskim, historycznych dokonaniach Narodowej Demokracji, a także o Narodowych Siłach Zbrojnych. Dzięki działaniom Endecji również, przy okazji rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, państwo zapewniło przy grobie tego wielkiego polityka i architekta niepodległej Polski wartę wojskową.

 

Jak widać również młodzi ludzie chcą z troską oraz odpowiedzialnością podejść do przyszłości Polski i losu kolejnych pokoleń. Stąd też kochający, myślący po polsku młodzi ludzie chętnie włączają się w akcje realizowane przez Młodą Endecję, a także zajęcia realizowane w ramach Akademii Młodej Endecji.

 

Kolejny, szósty zjazd AME odbył się w tym miesiącu. W sobotę 16 marca, dziewczyny i chłopaki z Narodowej Demokracji, zjechali się do Warszawy, aby na terenie Sejmu RP spotkać się, wysłuchać prelekcji, a przy tym podyskutować z zaproszonymi gośćmi oraz z sobą nawzajem. Tym razem zajęcia dotyczyły czterech dziedzin: infrastuktury, ekonomii i gospodarki, działalności społecznej, a także rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Prelegentami byli tym razem kolejno: prezes stowarzyszenia Endecja- poseł Sylwester Chruszcz, ekonomista i publicysta- dr Marian Szołucha, wiceprezes stow. Endecja, a przy tym szef sztabu prawnego Marszu Niepodległości- mecenas Łukasz Moczydłowski, a także minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie śp. premiera Jana Olszewskiego- doktor nauk rolniczych Gabriel Janowski.

 

Młodzi ludzie mieli okazję podyskutować z tymi doświadczonymi w swojej działalności dla Polski ludźmi, na temat planowania przestrzennego, a także związanymi z nim rozwojem i perspektywami rozwoju polskiej infrastruktury; patriotyzmie gospodarczy i tym jak go mądrze realizować; funkcjonowaniu narodowców w czasach tzw. post-modernizmu; przyszłości jaką może dać nam rolnictwo, jego stanie oraz temu jak wygląda sytuacja związana z produkowaną i sprzedawaną w Polsce żywnością.

 

Osoby biorące udział w tym wydarzeniu, które przybyły do stolicy z różnych części kraju, miały również okazję lepiej się zintegrować i wymienić spostrzeżeniami ze swojej działalności. Takie zjazdy pozwalają nie tylko rozwijać się w dziedzinie swych zainteresować młodym patriotom, ale również usprawnić i nabrać sił do działania w regionach.

 

Takie spotkania dają wiele nadziei i satysfakcji z tego, że możemy rozwijać działalność dla dobra Polski, której owoce zbierać będą kiedyś kolejne pokolenia, kontynuując nasz kierunek funkcjonowania oparty na kształceniu młodzieży w różnych zakresach tematycznych, ale w duchu endeckiego pragmatyzmu. Z miłości do kraju i dla bezpieczeństwa naszych bliskich, ale kultywując przy tym myślenie jakiego nauczył nas Roman Dmowski oraz inni przedstawiciele Narodowej Demokracji na kartach historii naszego narodu. Wierzę, że i nasze działania ułatwią kreowanie państwa tym, którzy przyjdą po nas – skomentował realizację projektu prezes Młodej Endecji Michał Barnaś.

 

Młoda Endecja nadal zachęca kolejne osoby do włączenia się w ich działania. Ludzie zainteresowani zaangażowaniem w działalność endeków, nie tylko w zakresie polityki, ale wielu ważnych kwestiach dla społeczeństwa, mogą aplikować do struktur Endecji poprzez fan page Endecji lub Młodej Endecji, a także kontaktując się z członkami zarządu stowarzyszenia: posłem Sylwestrem Chruszczem, mecenasem Łukaszem Moczydłowskim, Jackiem Kamińskim lub kierującym Młodą Endecją Michałem Barnasiem.

 

 

 

 

Polecamy również poniższe artykuły:

Prezes Endecji odpowiada premierowi Izraela i sekretarzowi stanu USA! [WIDEO]

Emocje przy okazji wymiany zdań w TVP! „Kilkaset osób w Europie zginęło też z rąk islamistów!” [WIDEO]

Polityk PO broni honorowania Niemców zamiast polskich Bohaterów! Odpowiedział mu prezes Endecji [WIDEO]

Endecy upamiętnili Romana Dmowskiego w 80. rocznicę jego śmierci [FOTO]

 

Czym dla dzisiejszej młodzieży jest patriotyzm. Pustym sloganem czy też obowiązkiem każdego Polaka? W kontekście dotychczasowych spotkań organizowanych przez Fundację Centrum im. Władysława Grabskiego w ramach Akademii Patriotyzmu wydaje się, ze najtrafniejszą odpowiedzią jest ta definiująca patriotyzm jako prace nad sobą i odpowiedzialność za siebie, swój kraj i wspólnotę.

 

TEKST SPONSOROWANY

 

Od blisko trzech miesięcy w Krakowie i Warszawie odbywają się spotkania Akademii Patriotyzmu. To projekt, którego partnerem strategicznym jest KGHM Polska Miedź S.A, a uczestnikami absolwenci szkół średnich i studenci.  Zgłębiają oni wiedzę z zakresu gospodarki, mediów, historii i polityki spotykając się z wykładowcami i praktykami tychże dziedzin życia.

Udział w Akademii to szansa na osobisty rozwój ale także na poznanie nowych ludzi. Uczestnicy zdobywają mnóstwo teoretycznej wiedzy przekazanej w przystępnej formie, ale posiądą także szereg praktycznych i niezwykle przydatnych umiejętności uczestnicząc w zajęciach warsztatowych. W planie zajęć są m.in. warsztaty radiowe, nauka pracy z kamerą i prezentacji przed jej obiektywem, nauka pisania atrakcyjnych tekstów prasowych, kurs autokreacji w mediach, autoprezentacji czy prowadzenia mediów społecznościowych.

 

Pierwszy zjazd odbył się 26-27 stycznia br. w Krakowie, kolejny również w tym mieście, natomiast gospodarzem trzeciego była Warszawa. Również najbliższe spotkanie, planowane na 13 kwietnia odbędzie się w stolicy.  Dotychczasowymi prelegentami byli m.in.  prof. dr hab. Krzysztof Surówka z Katedry Finansów Samorządowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i prorektor tej uczelni,  red. Marcin Makowski – dziennikarz tygodnika „Do Rzeczy”, portalu Wirtualna Polska, historyk i filozof,  Dariusz Loranty – ekspert ds. bezpieczeństwa, pisarz i publicysta, jeden z czołowych negocjatorów policyjnych w III RP czy też red. Piotr Nisztor, czołowy polski dziennikarz śledczy.

 

Jak informują organizatorzy w wakacje dla najbardziej zaangażowanych uczestników Akademii przewidziana jest tzw. Szkoła Letnia. Wybrane osoby będą miały szansę wziąć udział w dłuższych, kilkudniowych warsztatach i wykładach wyjazdowych. Miejsce docelowe Szkoły Letniej zostanie ustalone w porozumieniu z uczestnikami. Nie bez znaczenia dla realizacji całego projektu jest wsparcie jednej z największych polskich spółek, narodowego czempiona czyli KGHM Polska Miedź S.A.

 

Cieszę się, że firmy będące liderami rynku, takie jak KGHM, dostrzegają potrzebę inwestowania w młodych ludzi. Projekt stwarza niepowtarzalną szansę na edukowanie profesjonalnych elit – mówi Krzysztof Tenerowicz, Prezes Zarządu Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego.

 

Wart podkreślenia jest fakt, że udział w Akademii Patriotyzmu jest całkowicie darmowy oraz to, że do grona słuchaczy można dołączyć w trakcie trwania całej edycji Akademii.

 

 

/red./

Foto: materiał prasowy Centrum Grabskiego

 

W dniu 21 marca 2019 r. odbyło się pierwszy raz spotkanie w tak szerokim, reprezentatywnym składzie aż 13 grup husarskich, którego efektem jest podpisanie Deklaracji o utworzeniu Polskiej Ligii Husarskiej. 

 

Koordynacją tym wyjątkowym i prestiżowym projektem zajmie się białostocka fundacja, patronująca Podlaskiej Chorągwi Husarskiej.Powstanie Ligii jest efektem wielu lat starań o zintegrowanie środowiska husarskiego początkowo wokół Dnia Tradycji Rzeczypospolitej, który już od 9 lat rokrocznie odbywa się w Białymstoku i Pułtusku. W ramach tego wydarzenia prezentowana jest rekonstrukcja bitwy z udziałem wojsk husarskich.

 

W Pułtusku odbywały się od 5 lat nieformalne Mistrzostwa Polski Husarii, gdzie Fundacja Obowiązek Polski konsekwentnie zapraszała husarzy z całej Polski. Starania FOP i Podlaskiej Chorągwi Husarskiej stały się zasadniczym przyczynkiem do powstania Polskiej Ligii Husarii.Ideą powstania Ligii jest chęć popularyzowania tradycji polskiej jazdy rycerskiej a przede wszystkim wyjątkowej roli Husarii w dziejach Rzeczpospolitej. Ma ona na celu integrację środowiska husarskiego oraz wszystkich zainteresowanych husarią, angażowanie środowiska jeździeckiego w tradycyjne i użytkowe wykorzystywanie konia, a także promowanie polskiej szkoły jazdy.Przedstawiono założenia programowe Ligii i plan turniejów husarskich na 2019 rok, zakładający zorganizowanie 5-6 Turniejów.

 

Pierwszy Turniej odbędzie się 2 maja na zamku w Golubiu Dobrzyniu. Kolejne w Gniewie, Warszawie. Białystok będzie gościł elitę husarii 1 września w trakcie kolejnego Dnia Tradycji Rzeczypospolitej. Zwieńczeniem cyklu będzie wielki finał na Zamku w Pułtusku (14 września), który wyłoni najlepszego husarza, czynnie jeżdżącego konno i używającego broni typowej dla Husarii.Przewodniczącym PLH został Dariusz Wasilewski, rotmistrz Podlaskiej Chorągwi Husarskiej i prezes Fundacji Obowiązek Polski, która będzie zapewniała obsługę organizacyjną Ligii.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.obowiazekpolski.pl w zakładce Polska Liga Husarii.

 

Kontakt biuro@obowiazekpolski.pl

 

 

/dw/

Foto: Dariusz Wasilewski

Tematyce związanej z bezpieczeństwem poświęcono trzeci zjazd Akademii Patriotyzmu. Tym razem jej słuchacze gościli w Warszawie, a wykładowcami byli red. Piotr Nisztor oraz płk dr hab. Józef Marczak. Organizatorem Akademii jest Centrum im. Władysława Grabskiego, a rolę partnera strategicznego przyjęła KGHM Polska Miedź S.A. Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z polityką, mediami, historią i gospodarką.

 

Uczestnicy ostatniego zjazdu Akademii Patriotyzmu mieli okazję przekonać się, jak szczególną rolę pełni dziennikarstwo śledcze. To dziedzina, która wymaga szczególnego rodzaju kompetencji, wiedzy i predyspozycji, a kluczowa w niej jest odpowiedzialność za podawane fakty i kontekst, w jakim się o nich opowiada. O tym właśnie z słuchaczami  Akademii rozmawiał red. Piotr Nisztor.  Współpracownik takich tytułów jak Wprost, Życie Warszawy, Rzeczpospolita i Gazeta Polska, a także TVP i Polskiego Radia, przybliżył kulisy pracy dziennikarzy śledczych i zagrożeń, na jakie bywają narażeni. Podkreślał znaczenie śledztw z pogranicza polityki i gospodarki. Prezentując konkretne przykłady oraz okoliczności wielu tematów, które wyszły spod jego pióra, przybliżał słuchaczom realia, w jakich muszą się poruszać autorzy tekstów z pierwszych stron gazet. Żywa dyskusja oraz liczne pytania dowodzą, że tematyka wykładu jest bliska słuchaczom, a niektórzy z nich być może biorą pod uwagę pójście w ślady prelegenta.

 

Nie mniej emocji wywołał drugi wykład, który poprowadził płk rezerwy dr hab. Józef Marczak, ekspert z zakresu bezpieczeństwa, wykładowca m.in. Akademii Sztuki Wojennej. Tematyka związana z bezpieczeństwem naszego państwa i zagrożeniami, jakie na nas czyhają, wywołała sporą interakcję słuchaczy – szczególnie w części poświęconej Wojskom Obrony Terytorialnej. Prelegent dowodził znaczenia, jakie podczas działań wojennych miały i wciąż mają jednostki obrony terytorialnej. Posługując się zarówno historycznymi odniesieniami, jak i najnowszymi doświadczeniami z pola walki, przekonywał, że takie siły to nie tylko wsparcie działań wojsk operacyjnych, ale wręcz konieczność współczesnego pola walki. W ostatniej części wykładu nie zabrakło także dyskusji o wątkach historycznych oraz geopolitycznych, które niezmiennie odgrywają dużą rolę w przygotowaniu strategii działania państw i narodów.

 

Zainteresowanie uczestników szeroko pojętymi kwestiami bezpieczeństwa to sygnał, że wciąż warto pogłębiać wiedzę młodego pokolenia w tym zakresie. Dotyczy to nie tylko osób wiążących swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, ale także tych, które wybiorą karierę w instytucjach publicznych czy mediach – podkreślają organizatorzy zajęć. Centrum im. Władysława Grabskiego, działając w partnerstwie strategicznym z KGHM Polska Miedź S.A., planuje kolejne zjazdy Akademii Patriotyzmu, najbliższy już 13 kwietnia w Warszawie.

 

 

 

/red./

 

Jak poinformował wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński odnaleziono porwane wczoraj w Białymstoku matkę i 3-letnią Amelkę. Dziewczynka i jej matka czują się dobrze. Nic nie zagraża ich zdrowiu oraz życiu.

 

Matka i córka zostały odnalezione na terenie Mazowsza. Obydwie zostały uprowadzone wczoraj w godzinach porannych sprzed bloku mieszkalnego przy ul. Hallera. Sprawcami uprowadzenia 3-latki oraz jej 25-letniej matki było dwóch zamaskowanych mężczyzn.

 

W związku z opisywanymi wydarzeniami zatrzymano dwóch sprawców. Jednym z nich jest ojciec Amelki.

 

/red./

Jak robić dobre wrażenie na widzach i słuchaczach?  W jaki sposób unikać pułapek manipulacji, budować spójny i pozytywny wizerunek oraz dobre kontakty z mediami? Te właśnie tematy zdominowały drugi zjazd Akademii Patriotyzmu, który odbył się w sobotę, 16 lutego w Krakowie.

 

Celem organizatorów projektu, czyli Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego, jest kształtowanie nowych elit. W XXI wieku muszą je tworzyć osoby rozumiejące media oraz potrafiące sobie z nimi doskonale radzić. Temu służyły zajęcia drugiego zjazdu Akademii.

 

Pierwszy wykład poprowadził Mariusz Bartkowicz, wieloletni dziennikarz Radia Kraków, były prezes tej stacji, a także współpracownik TVP Kraków. Zajęcia poświęcone były temu, na co zwracać uwagę występując w mediach – co zrobić, by dobrze w nich wypadać, budować relacje z dziennikarzami i odbiorcami, a także radzić sobie w kryzysach, które są nieodzowną częścią życia firm, instytucji czy ugrupowań politycznych. Słuchacze konfrontowali swoje doświadczenia z praktykiem, który przestrzegał ich przed pułapkami, w jakie łatwo wpaść, a trudniej z nich się wydobyć. Wykład uzupełniały przykłady konkretnych wystąpień, dyskusji i programów.

 

Gdzie szukać początków manipulacji? Czy dzieci mogą skutecznie manipulować dorosłymi? Czy człowiek znający metody i rodzaje manipulacji może czuć się bezpiecznie? Jak udowodniło spotkanie z dr. Krzysztofem Tenerowiczem, odpowiedzi na te pytania wcale nie są oczywiste. Uczestnicy Akademii na własnej skórze przekonali się, że znajomość technik manipulacji to za mało, by zabezpieczyć przed nią siebie i otoczenie. Wykładowi towarzyszyły liczne przykłady oraz duża interakcja ze strony słuchaczy. Jeszcze po zakończeniu zjazdu temat wykładu był gorąco dyskutowany przez uczestników – w związku z tym organizatorzy zapowiadają, że być może doczeka się on kontynuacji podczas kolejnych spotkań Akademii.

 

Akademia Patriotyzmu to projekt, w którym biorą udział młodzi ludzie, w większości studenci. Bieżąca edycję zainaugurowano w styczniu, a jej finał zaplanowano na październik br. Spotkania odbywają się w weekendy w Krakowie oraz Warszawie. Partnerem strategicznym projektu jest KGHM Polska Miedź.

 

/red./

Krzysztof Piątek! Maszyna, bombardier, snajper, wirtuoz… Brakuje słów by opisać to co wyprawia nasz napastnik po zmianie barw i transferze do AC Milan. Jego doskonała passa trwa i tym razem dwukrotnie przekonali się o skuteczności Polaka piłkarze Atalanty Bergamo. Ostatecznie Milan wygrał 3-1, w czym olbrzymia zasługa Polaka.

 

To w jaki sposób Piątek zdobył bramkę na 1-1 to prawdziwy majstersztyk! Zresztą sami zobaczcie.

https://twitter.com/ELEVENSPORTSPL/status/1096868712827650048?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1096868712827650048&ref_url=https%3A%2F%2Fnatemat.pl%2F264233%2Cniezwykly-gol-krzysztofa-piatek-ac-milan-gra-z-atalanta-bergamo