PO, Nowoczesna, Kukiz’15 chcą odrzucenia zmian w Regulaminie Sejmu
Jak podaje pap.pl, Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna są za odrzuceniem projektu zmian w Regulaminie Sejmu, który zakłada obniżenie uposażenia za zachowanie posłów nielicujące z pełnioną funkcją, opiniując, że to kolejne narzędzie do blokowania im ustawy Przeciw projektowi jest też Kukiz’15.  Według Prawa i Sprawiedliwośći podobne wzorce obowiązują np. w Parlamencie Europejskim.

W czwartek w nocy Sejm debatował nad projektem zmian w Regulaminie Sejmu, który dostosowuje jego zapisy do przyjętej w lipcu nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Nowelizacja zakłada obniżanie uposażenia lub diety parlamentarzystów za zachowanie nielicujące z pełnioną przez nich funkcją.

Według PAPu: „Do naruszenia powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego – zgodnie z nowelizacją – może dojść na ich posiedzeniach lub na posiedzeniach ich organów, tj. Prezydium Sejmu, Prezydium Senatu, Konwencie Seniorów, komisjach sejmowych i senackich oraz Zgromadzenia Narodowego. Obniżenie uposażenia będzie możliwe również w przypadku „naruszenia w rażący sposób spokoju lub porządku” na terenie będącym w zarządzaniu Kancelarii Senatu”.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dieta lub uposażenie parlamentarzystów może być obniżone w jedynie trzech przypadkach: zachowań, które uniemożliwiają pracę izb, nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego i ich organów oraz naruszenia „swoim zachowaniem na sali posiedzeń” powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego.

Senat 13 lipca nie wprowadził poprawek do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora; trafiła ona do prezydenta, który ma 21 dni na podjęcie decyzji o podpisaniu nowych przepisów.

Szef komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych Włodzimierz Bernacki (PiS) poinformował, że do projektu zaproponowano poprawki. Jedna z nich zakłada wprowadzenie procedury odwoławczej od decyzji marszałka Sejmu ws. obniżenia uposażenia. Kolejne przewidują, że Prezydium Sejmu będzie miało możliwość nałożenia na posła zakazu odbywania zagranicznych podróży służbowych oraz możliwość obniżenia uposażenia na okres do 9 miesięcy, w przypadku, kiedy poseł już wcześniej uniemożliwiał pracę Sejmu bądź jego organów.

Projekt zmian w regulaminie Sejmu zakłada wprowadzenie m.in. dodatkowego stwierdzenia, że marszałek Sejmu stoi na straży nie tylko praw i godności Sejmu – jak było zapisane do tej pory – ale także i powagi izby. Według projektu, marszałek może stwierdzić, że poseł na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu swoim zachowaniem naruszył powagę Sejmu, czy też, że „w rażący sposób naruszył spokój lub porządek”.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że zaproponowane w nim zmiany są „związane ściśle” z nowelą ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, który nakłada na posłów i senatorów obowiązek należytego zachowania odpowiadającego pełnionej funkcji nie tylko na sali posiedzeń, ale również w innych miejscach, w których przebywają parlamentarzyści.

„Projekt wprowadza do Regulaminu Sejmu RP odpowiednie przepisy, które pozwolą na obniżenie uposażenia i diety posła w sytuacji, gdy jego zachowanie naruszy powagę Sejmu również poza salą posiedzeń, a także, gdy poseł naruszy spokój i porządek w sposób rażący. Proponowane przepisy będą uczulać posłów i senatorów na zachowania nielicujące z funkcją parlamentarzysty i przedstawiciela polskiego społeczeństwa” – czytamy w uzasadnieniu projektu zmian Regulaminu Sejmu.

Jak zaznaczono, „mandat posła czy senatora pełniony jest nie tylko na sali posiedzeń Sejmu i Senatu” oraz że posłowie i senatorowie reprezentują Parlament RP na obszarze całego kraju i poza nim.  Uzasadnienie głosi „Dlatego też ich zachowanie powinno licować z powagą pełnionych przez siebie funkcji, również w miejscach niebędących salą posiedzeń, ale bezpośrednio związanych z wykonywaniem ich mandatu”.
Źródło:

Komentarze

Kraj

Świat